Pretražite novosti:

Odluka o održavanju ispita i obrani diplomskih radova na Fakultetu

Odluka o održavanju ispita i obrani diplomskih radova na Fakultetu
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet
Klasa: 003-05/20-03/0001
Ur. broj : 2181-198-01-01-20-0059
Split, 26. svibnja 2020.

Na temelju čl. 43. Statuta Medicinskog fakulteta, nakon savjetovanja na sjednici Dekanskog kolegija održanoj 19. svibnja 2020., a nakon početka treće faze ublažavanja mjera uslijed proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, dekan donosi sljedeću

ODLUKU (pdf)

1 . Zadužuje se prodekan za nastavu da u suradnji s Povjerenstvom za nastavu izradi plan održavanja ispita koji nisu održani tijekom ožujka zbog proglašene epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Povjerenstvo za nastavu koordinirat će s pročelnicima katedri/voditeljima predmeta i studentskim predstavnicima termine i provedbu propuštenih ispita.

2. Pisani testovi će se do daljnjega održavati u sučelju Merlin pod nadzorom Povjerenstva za nastavu uz strogo pridržavanle naputaka istog, koji uključuju točno definirano vrijeme otvaranja/zatvaranja ispita, nadzirani pristup studenata (logs), randomizirani redoslijed pitanja i ponuđenih odgovora i sl.

3.Uz dosadašnji način održavanja usmenih ispita (putem videokonferencije, Skype ili sl.), dopušta se održavanje istih na Fakultetu i/ili u nastavnim bazama uz poštivanje epidemioloških mjera koje je donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo ,,Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima (sveučlišta, veleučilišta i visoke škole) s obzirom na epidemiju COVID-19" od 20. svibnja 2020.
Iznimno, za studente koji na dan usmenog ispita nisu u mogućnosti doći u RH (zbog opravdanih razloga vezanih uz epidemiju COVID-19), pročelnik/voditelj predmeta mora osigurati usmeni ispit putem videokonferencije (Skype ili sl.) sukladno Pravilniku o studiju (uz nazočnost najmanje tri osobe i sl.).

4. Usmene ispite na način propisan ovom Odlukom moguće je održati najranije od srijede, 26. svibnja 2020.

5. Nastavlja se online održavanje predavanja i seminara, dok se laboratorijske i kliničke vježbe mogu održati na Fakultetu i/ili u nastavnim bazama nakon dogovora postignutog između pročelnika katedri i/ili voditelja predmeta i studentskih predstavnika, uz suglasnost prodekana za nastavu i Povjerenstva za nastavu. a sve uz poštivanje epidemioloških mjera zaštite.

6. Dopušta se obrana diplomskih radova uz poštivanje svih epidemioloških mjera zaštite.

7. Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka dekana od 2. travnja 2020. (Klasa: 003-05120-0310001; Ur. broj: 2181-198-01-01-20-0047) o načinu provođenja ispita tijekom epidemije COVID-19.

8. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Dekan
prof. dr. sc. Zoran Đogaš Ispiši stranicu