Pretražite novosti:

Odluka Izbornog povjerenstva o pobjedničkoj kandidacijskoj listi – studentski izbori 2022

Odluka Izbornog povjerenstva o pobjedničkoj kandidacijskoj listi – studentski izbori 2022

RASPISIVANJE IZBORA (25. 5. 2022.)

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET
Klasa: 003-05/22-0310001
Ur. broj: 2181-198-01-01-22-0054
Split, 25. svibnja 2022.

Na temelju članka 12. st. 2 Pravilnika za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Splitu, donosim

ODLUKU (pdf)

Raspisuju se izbori za članove Studentskog zbora Medicinskog fakulteta u Splitu za razdoblje od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2024.

Izbori će se održati 30. lipnja 2022. godine (četvrtak) na Medicinskom fakultetu u Splitu u vremenu od 8 do 20 sati u predvorju Fakulteta, Šoltanska 2, Split (zgrada "A”, Križine).

Dekan

prof. dr. sc. Ante Tonkić


KANDIDACIJSKE LISTE (21. 6. 2022.)

- Kandidacijska lista Vladimir Ercegović (pdf)
- Kandidacijska lista Mihaela Kotarac (pdf)


POBJEDNIČKA KANDIDACIJSKA LISTA  (4. 7 .2022.)

Odluka Izbornog povjerenstva o pobjedničkoj kandidacijskoj listi (pdf)

Ispiši stranicu