Pretražite novosti:

Odluka Dekana u predmetu provedbe mjera suzbijanja širenja koronavirusa - VAŽNO!!!

Odluka Dekana u predmetu provedbe mjera suzbijanja širenja koronavirusa - VAŽNO!!!

SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET

Klasa: 003-05/20-03/0001
Ur. broj: 2181-198-01-08-20-0036 Split, 12. ožujka 2020.
Na temelju čl. 43. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu, nakon savjetovanja na izvanrednoj sjednici Dekanskog kolegija održanom 12. ožujka 2020. godine, u predmetu provedbe mjera suzbijanja širenja koronavirusa, dekan donosi

O D L U K U

1. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezane uz COVlD-19 odgađaju se sve aktivnosti, koje nisu vezane uz nastavu (https://www.hziz.hr/priopcenjamediji/koronavirus-najnoviji-podatci/)

 

2. Svi djelatnici koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH moraju se javiti Upravi Fakulteta i ostati u samoizolaciji za vrijeme u kojem će raditi od kuće (ukupno 14 dana od povratka). U slučaju pojave simptoma tijekom samoizolacije moraju se javiti nadležnom epidemiologu prema uputstvu HZJZ (https://www.hziz.hr/aktualnosti/broievi-telefona-hzjz-na-temu-koronavirusa/)

 

3. Svi studenti koji su u proteklih 14 dana boravili izvan RH dužni su se javiti nadležnom prodekanu za nastavu i ostati u samoizolaciji (14 dana od povratka). U slučaju pojave simptoma tijekom samoizolacije moraju se javiti nadležnom epidemiologu prema naputku   HZJZ    (https://www hzjz.hr/aktualnosti/broievi-telefona-hziz-na-temukoronavirusa/)

 

4. Predstojnici zavoda i pročelnici katedri te voditelji stručnih službi trebaju na dnevnoj bazi informirati Upravu Fakulteta i dostavljati popis djelatnika u samoizolaciji na adresu povjerenstvo_korona@mefst.hr

 

5. Pročelnici katedri trebaju na dnevnoj bazi informirati prodekana za nastavu i dostavljati popis studenata u samoizolaciji na adresu povjerenstvo_korona@mefst.hr

 

6. Izostanci s nastave opravdat će se posebnim odlukama dekana Fakulteta

 

7. Djelatnicima i studentima koji boluju od kroničnih bolesti, te trudnicama preporučuje se da ostanu 14 dana kod kuće i rade od kuće te da o tome obavijeste Upravu Fakulteta, odnosno nadležnog prodekana za nastavu.

 

8. Klinička nastava u kojoj je student u izravnom kontaktu s pacijentom, odgada se na 14 dana od dana donošenja odluke.

 

9. Nastava na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) odgađa se na 30 dana od dana donošenja odluke

 

10. Komunikacija sa svim studentskim referadama odvijat će od dana donošenja odluke isključivo elektroničkim putem.

 

11. Nastavnici su dužni prirediti sve sadržaje predavanja i seminara koji se mogu izvoditi na daljinu (online) za 2 - 3 tjedna nastave, kao pripremna radnja ukoliko se donese odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite o zatvaranju rada visokih učilišta.
 
Odluka (pdf) Ispiši stranicu