Pretražite novosti:

Odluka Dekana o organizacija rada u prostorima Fakulteta

Odluka Dekana o organizacija rada u prostorima Fakulteta
SVEUČILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET
Klasa: 003-05/20-03/0001
Ur. broj: 2181-198-01-01-20-0046

Na temelju članka 43. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu Fakultet), Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja KLASA:810-06/20-01/7 URBROJ:511-01-300-20- 1, donesene dana 19. ožujka 2020. godine, kao i Odlukama donesenim dana 21. i 22. ožujka 2020. godine od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te Odlukama donesenim na Izvanrednoj konferenciji Vlade Republike Hrvatske održanoj dana 22. ožujka 2020. godine, dekan donosi dana 22. ožujka 2020. godine sljedeću

O D L U K U (pdf)

1. U skladu s razvojem i širenjem epidemije bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARSCoV-2, kao i Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske donesene dana 21. i 22. ožujka 2020. godine i podizanja sigurnosnih mjera na višu razinu, mijenja se organizacija rada u prostorima Fakulteta i to na način da je isti dostupan za ulazak samo onim zaposlenicima koji imaju hitnu i neodgodivu potrebu pristupa u isti.

2. Za sve zaposlenike preporučuje se ostanak kod kuće i strogo pridržavanje uputa Nacionalnog stožera, a Fakultet će prema novoj regulaciji pristupa iz ove Odluke funkcionirati do daljnjega uz novi raspored dežurstava i način obavljanja neodgodivih poslova.

3. Portirnica Fakulteta bit će pokrivena zaštitarskom službom i otvorena samo radi hitnih i neodgodivih pristupa u prostore Fakulteta, a ulazak i izlazak strogo će nadzirati zaštitarska služba uz poduzimanje svih propisanih preventivnih mjera zaštite i sprječavanja širenja epidemije. Zaštitarska služba propuštat će u prostorije Fakulteta jednog po jednog zaposlenika ukoliko to bude bilo potrebno.

4. Zaposlenik koji ima hitnu i neodgodivu potrebu pristupa u prostore Fakulteta dužan je pridržavati se svih propisanih preventivnih mjera zaštite te u skladu s propisima dužan je nositi masku i rukavice te držati propisani razmak udaljenosti od druge osobe. Zaposlenik koji ima hitnu i neodgodivu potrebu pristupa u prostore Fakulteta prethodno će zatražiti suglasnost od neposredno nadređene osobe za pristup istom.

5. Predstojnici zavoda, pročelnici katedri i šefovi službi moraju osigurati komunikacijske kanale i stalno biti u kontaktu s djelatnicima svojih ustrojbenih jedinica te s upravom i dekanom, kao i izraditi novi plan dežurstava i raspored obavljanja neodgodivih poslova koje treba žurno dostaviti dekanu. 6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na Oglasnoj ploči mrežne stranice Fakulteta.

DEKAN
prof. dr. sc. Zoran Đogaš Ispiši stranicu