Pretražite novosti:

Natječaj za upis na Specijalističke studije Klinička radiologija, Psihijatrija i Neurologija

Natječaj za upis na Specijalističke studije Klinička radiologija, Psihijatrija i Neurologija
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
 
raspisuje
   
Klinička radiologija“ - za doktore medicine s rješenjem Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju iz kliničke radiologije koji su na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz  kliničke radiologije - broj polaznika: 10
 
Psihijatrija“ - za doktore medicine s  rješenjem Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju iz psihijatrije nakon prve godine specijalističkog usavršavanja iz psihijatrije - broj polaznika: 10
 
Neurologija“ - za doktore medicine s  rješenjem Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju iz neurologije koji su na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz neurologije - broj polaznika: 10
 
Dokumentacija za prijavu:
 1. diploma o završenom studiju medicine (preslika)
 2. rješenje o specijalizaciji (preslika)
 3. potvrda o dužini staža provedenog na specijalizaciji izdana od strane matične ustanove
 4. izjava ustanove o plaćanju troškova školarine ili pisana izjava pristupnika o osobnom plaćanju
 5. prosjek ocjena studija (preslika)
 6. domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane (preslika)
 7. osobna iskaznica ili putovnica (preslika)
 8. potvrda o promjeni imena/prezimena ako se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima
 9. životopis – europass obrazac
 10. rješenje o akademskom priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za osobe koje su kvalifikaciju stekle izvan Republike Hrvatske (sve potrebno za pokretanje ovoga postupka na Sveučilištu u Splitu, nalazi se na linku https://www.unist.hr/studiji-i-nastava/dokumenti?EntryId=399#file-list
 11. ispunjen prijavni obrazac
Visina školarine: 12.000,00 HRK
Sukladno odluci Senata Sveučilišta u Splitu, kandidati koji ostvare pravo upisa plaćaju trošak upisnine 400,00 kn, a uključuje indeks, upisnu dokumentaciju i obvezno godišnje osiguranje od nezgode.
 
Rok za podnošenje prijava: 25. ožujka 2022.
 
Prijavu predati preporučeno na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Šoltanska 2, 21 000 Split, Službi za znanost, poslijediplomsku nastavu i međunarodnu suradnju, uz naznaku studija ili na protokol Medicinskog fakulteta.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i one koje nisu u skladu s uputama neće se razmatrati. Ispiši stranicu