Pretražite novosti:

Natječaj za upis na Specijalističke studije Abdominalna kirurgija i Pedijatrija

Natječaj za upis na Specijalističke studije Abdominalna kirurgija i Pedijatrija
 
 
„Abdominalna kirurgija“ - za doktore medicine s  rješenjem Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju iz abdominalne kirurgije koji su na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz  abdominalne kirurgije .
Do 20 polaznika  
 
Pedijatrija“ - za doktore medicine s  rješenjem Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju iz pedijatrije koji su na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz  pedijatrije.
Do 20 polaznika  
 
Dokumentacija za prijavu:
 
 1. diploma o završenom studiju medicine (preslika)
 2. rješenje o specijalizaciji (preslika)
 3. potvrda o dužini staža provedenog na specijalizaciji izdana od strane matične ustanove
 4. izjava ustanove o plaćanju troškova školarine (nevesti iznos) ili pisana izjava pristupnika o osobnom plaćanju
 5. prosjek ocjena studija (preslika)
 6. domovnica ili dokaz o državljanstvu za strane državljane (preslika)
 7. osobna iskaznica ili putovnica (preslika)
 8. potvrda o promjeni imena/prezimena ako se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima
 9. životopis - europass obrazac
 10. rješenje o akademskom priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za osobe koje su kvalifikaciju stekle izvan Republike Hrvatske (sve potrebno za pokretanje ovoga postupka na Sveučilištu u Splitu, nalazi se na linku https://www.unist.hr/studiji-i-nastava/dokumenti?EntryId=399#file-list
 11. ispunjen obrazac za prijavu
 • Prijave slati preporučenom poštom na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Šoltanska 2A,  21 000 Split, Služba za znanost, poslijediplomske studije i međunarodnu suradnju, uz naznaku studija ili na protokol Medicinskog fakulteta.
Rok za podnošenje prijava: do 1. rujna 2024.

Visina školarine: 1.592,67 EUR 

Sukladno odluci Senata Sveučilišta u Splitu, kandidati koji ostvare pravo upisa plaćaju trošak upisnine 53,09 EUR, a uključuje upisnu dokumentaciju i obvezno godišnje osiguranje od nezgode.

Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i one koje nisu u skladu s uputama neće se razmatrati.  Ispiši stranicu