Pretražite novosti:

Natječaj za upis na Poslijediplomski studij Menadžment zdravstvenih organizacija

Natječaj za upis na Poslijediplomski studij Menadžment zdravstvenih organizacija
N A T J E Č A J ZA UPIS NA ZAJEDNIČKI SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ MENADŽMENT ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA EKONOMSKOG FAKULTETA U SPLITU I MEDICINSKOG FAKULTETA U SPLITU U AKADEMSKOJ GODINI 2024./2025. (link)

A CALL FOR APPLICATIONS FOR ADMISSION INTO THE JOINT UNIVERSITY SPECIALIST STUDY PROGRAMME MANAGEMENT OF HEALTHCARE ORGANIZATIONS IN THE ACADEMIC YEAR 2024/2025 (link) Ispiši stranicu