Pretražite novosti:

Izostanak s radnog mjesta - provedba mjera suzbijanja širenja koronavirusa COVID-19

Izostanak s radnog mjesta - provedba mjera suzbijanja širenja koronavirusa COVID-19

SVEUČILIŠTE U SPLITU

MEDICINSKI FAKULTET

Klasa: 003-08/20-04/0002
Ur. broj: 2181-198-04-04-20-0019
Split, 16. ožujka 2020.

Na temelju čl. 43. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu, a u svezi s Odlukom dekana, Klasa: 00305/20-03/0001, Ur. broj: 2181-198-01-08-20-0036 od 12. ožujka 2020. godine i uputom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od 26. veljače 2020., kao i mišljenja Ministarstva rada i mirovinskog sustava danog dana 14. ožujka 2020. godine, a u odnosu na proglašenu epidemiju na području Republike Hrvatske te provedbi mjera suzbijanja širenja koronavirusa (COVID — 19) i uređivanja rada za vrijeme trajanja mjera, dekan donosi

O D L U K U (pdf)

1. Zaposlenik se, u slučaju sumnje da je zaražen koronavirusom, odnosno da je kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini, treba javiti nadležnom epidemiologu. Epidemiolog utvrduje potrebu izolacije zaposlenika te o istom obavještava Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. https://www.hzzo.hr/obavijest-osiguranictma-koronavirus/

2. Zaposlenik kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije obvezan je o tome obavijestiti izabranog doktora telefonski ili putem mail-a, a isto tako i poslodavca.

3. Zaposlenik može za vrijeme koje je obvezan provesti u izolaciji u dogovoru s poslodavcem organizirati posao na način da isti obavlja od kuće ili na neki drugi način. Radi ostvarenja navedenog, zaposlenik u roku od 24 sata od dana izostanka s posla podnosi zahtjev za privremeni rad od kuće predstojniku zavoda/proöelniku katedre/voditelju službe. Temeljem zaprimljenih zahtjeva za privremeni rad od kuće i dane suglasnosti predstojnika zavoda/pročelnika katedre/voditelja službe, dekan će donijeti odluku o istom.

4. Zaposlenici koji su u samoizolaciji i/ili čiji su članovi uže obitelji u samoizolaciji, zaposlenici koji boluju od kroničnih bolesti, autoimunih bolesti, trudnice te zaposlenici s maloljetnom djecom koje pohađaju odgojno-obrazovne ustanove, a koje ne rade, dužne su takoder u roku od 24 sata od dana izostanka s posla podnijeti obrazloženi zahtjev za privremeni rad od kuće. Temeljem zaprimljenih zahtjeva za privremeni rad od kuće i dane suglasnosti predstojnika zavoda/pročelnika katedre/voditelja službe, dekan će donijeti odluku o istom.

5. Zaposlenici kojima nije izdana suglasnost za rad od kuće od strane dekana Fakulteta u obvezi su doći na posao.

6. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja te se objavljuje na oglasnoj ploči mrežne stranice Fakulteta.

Dekan

prof. dr. sc. Zoran Đogaš

Ispiši stranicu