Pretražite novosti:

Izbori za predstavnike nastavnika i suradnika u Fakultetskom vijeću 2023. - 2026.

Izbori za predstavnike nastavnika i suradnika u Fakultetskom vijeću 2023. - 2026.
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
 
Klasa: 003-05/23-03/0003
Ur. broj: 2181-198-01-01-23-0122
Split, 18. rujna 2023. g.

Na temelju čl. 3. st. 1. i 6. Poslovnika o radu Fakultetskog Vijeća (od 8. rujna 2023.) i Odluke o pokretanju postupka izbora za predstavnike nastavnika i suradnika u Fakultetskom Vijeću za mandatno razdoblje od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2026., dekan prof. dr. sc. Ante Tonkić svim nastavnicima i suradnicima koji su sa Medicinskim fakultetom u Splitu (u daljnjem tekstu: Fakultet) sklopili Ugovor o radu, upućuje
 
P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE FAKULTETSKOG VIJEĆA ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA 2023. DO 30. RUJNA 2026.

Pozivaju se svi zaposlenici izabrani na Fakultetu na znanstveno-nastavno i suradničko radno mjesto (redoviti profesor u trajnom izboru, redoviti profesor, izvanredni profesor, docent, viši asistent i asistent) da se prikupljaju kandidature za nove članove Fakultetskog Vijeća – predstavnici nastavnika i suradnika za mandatno razdoblje od 1. listopada 2023.do 30. rujna 2026.

U skladu sa čl. 4 st. 5. Poslovnika o radu Fakultetskog Vijeća svaka osoba izabrana na Fakultetu na znanstveno-nastavno i suradničko radno mjesto (redoviti profesor u trajnom izboru, redoviti profesor, izvanredni profesor, docent, viši asistent i asistent) ima pravo predložiti iz svoje kategorije kandidata za izbor predstavnika zaposlenika izabranim na znanstveno – nastavna i suradnička radna mjesta.

Biračko tijelo čine svi nastavnici i suradnici koji su s Fakultetom sklopili Ugovor o radu.

Prijedlozi kandidata podnose se na propisanom obrascu (u prilogu) Izbornom povjerenstvu u roku od 7 dana od dana pokretanja postupka izbora, odnosno do ponedjeljka, 25. rujna 2023. do 14 sati na protokol Fakulteta.

Predloženi kandidat mora dati suglasnost da prihvaća kandidaturu.

Rezultati izbora objavit će se na mrežnim stranicama Fakulteta.

Ovaj javni poziv objavit će se na mrežnim stranicama Fakulteta 18. rujna 2023.
 

S poštovanjem,
 

DEKAN:

Prof. dr. sc. Ante Tonkić

Odluka dekana o pokretanju postupka izbora za predstavnike nastavnika i suradnika u Fakultetskom vijeću (pdf)

Obrazac - prijedlog kandidata Red. prof. trajni izbor (doc)

Obrazac - prijedlog kandidata Red. prof. (doc)

Obrazac - prijedlog kandidata Izv. prof. (doc)

Obrazac - prijedlog kandidata Docent (doc)

Obrazac - prijedlog kandidata Viši asist. (doc)

Obrazac - prijedlog kandidata Asistent (doc)

Popis nastavnika i suradnika po kategorijama (pdf) Ispiši stranicu