Pretražite novosti:

Izbori za predstavnika nenastavnog osoblja u Fakultetskom vijeću 2023. - 2026.

Izbori za predstavnika nenastavnog osoblja u Fakultetskom vijeću 2023. - 2026.
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
 
Klasa: 003-05/23-03/0003
Ur. broj: 2181-198-01-01-23-0121
Split, 18. rujna 2023.g.

Na temelju čl. 5. st. 5. Poslovnika o radu Fakultetskog Vijeća Medicinskog fakulteta u Splitu (od 8. rujna 2023.) i Odluke o pokretanju postupka izbora za novoga člana Fakultetskog Vijeća, predstavnika ostalih zaposlenika iz redova nenastavnog osoblja od 18. rujna 2023. godine, dekan prof. dr. sc. Ante Tonkić svim zaposlenicima iz redova nenastavnog osoblja Medicinskog fakulteta u Splitu (u daljnjem tekstu: Fakultet) upućuje
 
P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE KANDIDATURA ZA ČLANA FAKULTETSKOG VIJEĆA ZA MANDATNO RAZDOBLJE OD 1. LISTOPADA 2023. DO 30. RUJNA 2026.


Pozivaju se svi zaposlenici iz redova nenastavnog osoblja da se prikupljaju kandidature za novoga člana Fakultetskog Vijeća iz redova nenastavnog osoblja – predstavnika ostalih zaposlenika za mandatno razdoblje od 1. listopada 2023. do 30. rujna 2026.

U skladu sa čl. 5 st. 3. Poslovnika o radu Fakultetskog Vijeća predstavnika ostalih zaposlenika iz reda nenastavnog osoblja u Vijeću biraju zaposlenici sa biračkog popisa nenastavnog osoblja (u prilogu), odnosno oni koji ne mogu biti birani u Vijeće kao predstavnici iz kategorije zaposlenika izabranim na znanstveno-nastavna i suradnička radna mjesta.

U skladu sa čl. 5 st. 4. Poslovnika o radu Fakultetskog Vijeća kandidata za predstavnika ostalih zaposlenika iz reda nenastavnog osoblja u Vijeću može predložiti bilo koji zaposlenik s popisa nenastavnog osoblja (u prilogu) za izbor predstavnika u Vijeće.

Predloženi kandidat mora dati suglasnost da prihvaća kandidaturu.

Prijedlozi kandidata podnose se na propisanom obrascu (u prilogu) Izbornom povjerenstvu u roku od 7 dana od dana pokretanja postupka izbora, odnosno do ponedjeljka, 25. rujna 2023. do 14 sati na protokol Fakulteta.

Rezultati izbora objavit će se na mrežnim stranicama Fakulteta.

Ovaj javni poziv objavit će se na mrežnim stranicama Fakulteta 18. rujna 2023.

S poštovanjem,
 
 
DEKAN:
 
Prof. dr. sc. Ante Tonkić
 
Odluka dekana o pokretanju postupka izbora za novog člana FV-a (pdf)

Obrazac - prijedlog kandidata, nenastavno osoblje 2023. - 2026. (doc)

Popis birača – nenastavno osoblje (pdf) Ispiši stranicu