Pretražite novosti:

Dodjela nagrada za ak. god. 2018./19. te sveč. primopredaje dekanskog lanca - fotogalerija

Dodjela nagrada za ak. god. 2018./19. te sveč. primopredaje dekanskog lanca - fotogalerija
U srijedu 30. rujna 2020. s početkom u 13:00 sati, u amfiteatru Medicinskog fakulteta, održana je dodjela nagrada i priznanja za ak. god. 2018./2019. te svečanost primopredaje dekanskog lanca.

Facebook album (link)

Popis nagrađenih:

U kategoriji najuspješnijih studenata od druge do završne godine studija koji su u prethodnim akademskim godinama ostvarili ukupan prosjek ocjena od najmanje 4,00, nagrade se dodjeljuju slijedećim studentima:

MEDICINA

Jakov Krka
Lana Stričević
Karla Milinović
Karla Milanović
Ivan Lozina
Dora Vukorepa

DENTALNA MEDICINA

Ružica Perić
Ivana Milardović
Marijeta Bujak
Josipa Domazet
Barbara Reić

MEDICINA NA ENGLESKOM JEZIKU

Maximilian Stierlen
Zala Jagodić
Paul Kastner
Nikolina Đurđević
Benedikt Eduard Haupt
 
FARMACIJA

Dina Đurđević
Ivana Župan
Matea Lešić
Ivana Topić

U kategoriji najuspješnijih diplomiranih redovitih studenata svih sveučilišnih integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u prethodnoj akademskoj godini, koji su završili studij u roku s ukupnom prosječnom ocjenom od najmanje 4.5, nagrada se dodjeljuje slijedećim studentima:

MEDICINA
 
Petra Baković
Darija Tudor
Josipa Domjanović
Josip Vrdoljak
Ana Šimić
Katarina Brzica
Danica Vuković
Dora Čerina
 
MEDICINA NA ENGLESKOM JEZIKU

Maximilian Hagelien
 
DENTALNA MEDICINA

Zvonimir Jukić
Josipa Tadić
 
FARMACIJA
 
Ivan Armanda
Dea Tomić
Darija Sučević
Josipa Labor
Lucia Rajčić
Deni Karabatić
Branka Kuzmanić
 
U kategoriji najbolje ocijenjena katedra prema ukupnoj prosječnoj ocjeni svih nastavnika katedre na svim studijskim programima, prema rezultatima studenskih anketa, nagrada se dodjeljuje:

Katedri za infektologiju – u ime Katedre nagradu će preuzeti pročelnik Katedre prof. dr. sc. Ivo Ivić
 
U kategoriji najbolje ocijenjeni nastavnik Fakulteta iz reda znanstveno-nastavnih i nastavnih zvanja nagrade dobivaju:
 
Medicina:

izv. prof. dr. sc. Tade Tadić s Katedre za medicinsku radiologiju
doc. dr. sc. Ljubo Znaor s Katedre za oftalmologiju
doc. dr. sc. Fabijan Čukelj s predmeta Ortopedija
doc. dr. sc. Irena Zakarija-Grković s Katedre za kliničke vještine

Dentalna medicina:

prof. dr. sc. Ivica Grković s Katedre za anatomiju
 
Medicina na engleskom jeziku:

Izv. prof. dr. sc. Joško Božić s Katedre za patofiziologiju;
 
U kategoriji najbolje ocijenjeni suradnik iz redova suradničkih zvanja, a temeljem rezultata studentske ankete, nagradu dobivaju slijedeći nastavnici:
 
Medicina:

Nenad Kunac, dr. med. s Katedre za patologiju

doc. dr. sc. Kristijan Bečić s Katedre za sudsku medicinu 

Dentalna medicina:

dr. sc. Angela Mastelić, mag. ing. mol. bioteh. s Katedre za medicinsku kemiju i biokemiju; 

Medicina na engleskom jeziku

dr. sc. Marino Vilović s Katedre za patofiziologiju

doc. dr. sc. Sandra Zekić-Tomaš s Katedre za patologiju
 
U kategoriji najuspješniji voditelj projekta u akademskoj godini 2018./2019., nagrada se dodjeljuje:

Prof. dr. sc. Ozren Polašek
 
U kategoriji najbolji znanstveni članak objavljen u 2018. godini u WoS-u, nagrade se dodjeljuju prema poljima, sljedećim autorima:
 
Temeljne medicinske znanosti

prof. dr. sc. Tatijana Zemunik
 
Kliničke medicinske znanosti

prof. dr. sc. Marko Ljubković
 
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

doc. dr. sc. Ljubo Znaor
 
Dentalna medicina

Roko Duplančić, dr. med. dent.
 
Farmacija

Dario Leskur, mag. pharm
 
U kategoriji student – autor najboljeg znanstvenog članka, nagrada se dodjeljuje studentu studija Medicina na engleskom jeziku:

Julian Kaufman
 
U kategoriji autor najboljeg doktorskog rada prema kumulativnom čimbeniku odjeka, nagrada se dodjeljuje:

dr. sc. Adrienne Stevens

Zahvalnica umirovljenim nastavnicima:
 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Krželj

Izv. prof. dr. sc. Ivica Vuković Ispiši stranicu