Urologija

Datum osnivanja: 2017. g.
Pročelnik katedre: prof. dr. sc. Marijan Šitum
             
Satnica: 10 sati predavanja, 10 sati seminara, 20 sati vježbi; ukupno 40 sati.
 
Cilj nastave: Studentima dati znanje o bolestima urogenitalnog sustava, naglasiti učestalost pojedinih uroloških bolesti s kojima se susreće liječnik obiteljske medicine u obavljanju svog rada, način postavljanja dijagnoze, te važnost diferencijalne dijagnoze u postupku postavljanja dijagnoze urogenitalnih bolesti, osnovni način liječenja pojedinih bolesti urogenitalnog sustava.
 
Zadatak nastave: Omogućiti stjecanje znanja postavljanja dijagnoze bolesti urogenitalnog sustava i ispravnog načina njihovog liječenja.
 
Sadržaj nastave: U predavanjima se obrađuju grupe bolesti uz naglasak novijih saznanja. To su: greške u razvoju urogenitalnog sustava, opstruktivne uropatije, upale urogenitalnog sustava, kamenci urotrakta, novotvorine urotrakta, ozljede urogenitalnog sustava, bolesti krvnih žila urotrakta, zatajivanje rada bubrega, dijaliza i presađivanje bubrega, impotencija, neplodnost. Na seminarima se obrađuju pojedine bolesti iz spomenutih grupa. Obrađuju ih studenti i prenose znanje svojim kolegama: hidronefroza, megaureter, nodularna hiperplazija prostate, fimoza i parafimoza, upale mokraćnog mjehura, upale testisa i epididimisa, novotvorine bubrega, novotvorine mokraćnog mjehura, rak prostate, novotvorine testisa, ozljede bubrega, neplodnost. Vježbe. Studenti vrše preglede uroloških bolesnika. Na temelju anamneze, statusa, laboratorijskih, radiloloških i drugih nalaza, te uzevši u obzir diferencijalnu dijagnozu, student postavlja dijagnozu i određuje način liječenja.
 
Znanja i vještine koje student mora savladati: Usklađene su s katalogom znanja i vještina za studij medicine Medicinskog fakulteta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.
 
Ispit:
Ispit iz urologije polaže se:
            pismeno-test
            praktički – pregled bolesnika, diferencijalna dijagnoza i konačna dijagnoza,
            usmeni ispit.

Pismeni dio ispita čini 50%, a praktični i usmeni dio 50% ocjene.
 
Pismeni ispit sadrži 60 pitanja po načelu jedan točan odgovor od ponuđenih pet. Svaki točan odgovor nosi jedan bod. Na pismenom ispitu student mora ostvariti minimalno 35 bodova (58%) kako bi položio pismeni ispit.

Pismeni test obuhvaća slijedeća poglavlja:
greške u razvoju urogenitalnog sustava, opstruktivne uropatije, dječja urologija, upalne bolesti urogenitalnog sustava, kamence urogenitalnog sustava, novotvorine urogenitalnog sustava, ozljede urogenitalnog sustava, bolesti krvnih žila u urologiji, neurogeni mokraćni mjehur i urodinamika, zatajenje rada bubrega, transplantacija i eksplantacija bubrega, erektilna disfunkcija i neplodnost.
 
Pismeni test
Ocjene             35 - 40 dovoljan (2)
                         41 - 46 dobar (3)
                         47 - 52 vrlo dobar (4)
                         53 - 60 izvrstan (5)
 
Nakon pismenog ispita student mora polagati praktični dio ispita. Nakon praktičnog ispita, a u sklopu diferencijalne dijagnoze student odgovara usmeno.

Usmeni ispit se odvija uz nazočnost drugih studenata ili asistenta.
 
Literatura: Studenti pripremaju ispit iz udžbenika "Urologija", autori Marijan Šitum, Josip Gotovac i sur. drugo izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.

Raspored nastave 2021./2022. (xls)
Popis studenata 2021./2022. (docx)
  Ispiši stranicu