O katedri

Otorinolaringologija

1. Povijest:
U osnivanju Medicinskog studija u Splitu važnu ulogu imao je otorinolaringolog prof.dr.sc. Josip Ružić, dugogodišnji voditelj ORL odjela i ravnatelj bolnice u Splitu.
Godine 1974. otorinolaringolog prof.dr.sc. Zvonimir Krajina, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predlaže Savjetu fakulteta osnivanje čitave V godine ( IX i X semestra) u Splitu.  Temeljem njegova prijedloga u Splitu se osniva čitava V godina Medicinskog studija s početkom u školskoj godini 1975/76.  
Međutim tek 1986. godine prim.dr.sc. Ivo Tičinović i kolege iz Splita drže sva predavanja i vježbe, a prim.dr.sc. Ivo Tičinović i ispite.
Školske godine 1988/89. nastavu preuzima prim. dr.med. Duje Barač jer prim.dr.sc. Ivo Tičinović odlazi u mirovinu. Prim.dr.med. Duje Barač u svojstvu predavača vodi nastavu (75 sati predavanja, seminara i vježbi) i ispituje studente idućih pet godina.

2. Osnivanje katedre:
Krajem školske godine 1990/1991. Fakultetsko vijeće donosi odluku da vježbe i nastavu moraju voditi liječnici sa znanstvenim stupnjem, tako školske godine 1991/92. pored primarijusa Barača u svojstvu voditelja i predavača, nastavu i vježbe vode kolegica i kolege magistri medicinskih znanosti: dr.med. Đurđa Dovžak-Kokić, dr.med. Ivo Glunčić, dr.med. Goran Račić, dr.med. Ante  Šestanović, dr.med. Juraj Matulić.
Medicinski fakultet u Zagrebu na poticaj ORL katedre srpnja 1995. raspisuje natječaj za mjesto docenta, za potrebe Medicinskog studija u Splitu. Na natječaj se javi i bude izabran u svibnju 1996. dr. sc. Goran Račić koji je u međuvremenu stekao stupanj doktora medicinskih znanosti. Tu godinu možemo smatrati početkom samostalnog djelovanja Katedre, ali još uvijek u okviru Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Važno je spomenuti da je u međuvremenu 1993. godine došlo do integracije dvaju ORL (KB Split Firule i bolnice HRM Križine) odjela. U međuvremenu stupanj doktora medicinskih znanosti stječu dr.sc. Ivo Glunčić i dr.sc. Ante Šestanović.
1. listopada 1997. Medicinski studij u Splitu mijenja ime u Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. Dolazi do reorganizacije katedri našeg fakulteta. Otorinolaringologija postaje podpredmet, skupa sa oftalmologijom i maksilofacijalnom kirurgijom Katedre za bolesti glave i vrata. Voditelj katedre se izmjenjuje svake dvije godine. Katedru izmjenično vode prof.dr. sc. Milan Ivanišević (oftalmolog) i prof. dr. sc. Goran Račić (otorinolaringolog). Godine 2000. dr.sc. Ivo Glunčić biva izabran za naslovnog docenta.
Nastava iz otorinolaringologije održava se na samostalnoj Katedri za otorinolaringologiju od akademske godine 2009./2010. Dentalna medicina održava se također od 2009./2010.
Od 2013. godine katedru vodi doc. dr. sc. Nikola Kolja Poljak.
Medicina na engleskom jeziku održava se od ak. god. 2015./2016. na V. godini studija.
 
 
3. Nastavna djelatnost (dodiplomska i poslijediplomska):
Na poslijediplomskom znanstvenom studiju « Temeljne i kliničke medicinske znanosti» na MF u Splitu, od akademske godine 2001/2002. održava se elektivni predmet «Poremećaji spavanja» (prof.dr.sc. G. Račić).
Prema Bologna procesu (koji je započeo od akademske godine 2005/2006.) nastava iz otorinolaringologije održava se ponovo od  2009/2010. na samostalnoj Katedri za otorinolaringologiju na V. godini studija medicine (IX. semestar).
I to u trajanju od 70 sati: predavanja 15 sati, seminari 20 sati,  vježbe 35 sati te ima 6 ECTS bodova.
 
4. Nastavno i suradničko osoblje:
Nakon umirovljenja Prof.dr.sc. Gorana Račića, Doc.prim.dr.sc. Nikola Kolja Poljak dr.med., pročelnik je Katedre za otorinolaringologiju na Medicinskom fakultetu u Splitu i član Fakultetskog viječa od 2013. Zamjenik je ravnatelja i sanacijski  upravitelj KBC Split od 2012. do 2016. te predstojnik Klinike za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata KBC Split od 2013.
 
Naslovni docenti na Katedri su:
 
Doc.dr.sc. Draško Cikojević dr.med.
Doc.dr.sc. Marisa Klančnik dr. med.
Doc.dr.sc. Zaviša Čolović dr.med.
Doc.dr.sc. Petar Drviš dr.med.
Doc.dr.sc. Mirko Kontić dr.med.

5. Stručni i znanstveni skupovi organizirani od Katedre i publikacije:
1. Prvi tečaj funkcijske endoskopske sinusne kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem, Split 1994.
2. Drugi Kongres hrvatskog društva za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju, Split 1998.
3. Suvremena dijagnostika i terapija hipertireoze, Split 2002.
4. Klinički problem čvoraste štitnjače, Split 2003.
5. Alergijski rinitis i astma: jedna bolest, Split 2003.
6. Što je novo u liječenju rinosinusitisa, Split 2004.
7. Hipotireoza, Split 2004.
8. Tonzilarni problem - multidisciplinarni pristup, Split 2006.
9. Hiperparatireoidizam, Split 2006.
10. Klinički problem začepljenog nosa, Split 2007.
11. Tumori kože glave i vrata, Split 2007.
12. Suvremeni pristup infekcijama gornjih dišnih putova, Split, 2007.
13. Upale uha, Split, 2008.
14. Grlobolja, Solin, 2009.
15. Hitna stanja u ORL, Split, 2010.
16. Poremećaji disanja tijekom spavanja, Split, 2011.
17. Poremećaji sluha i ravnoteže, Split, 2012.
18. Plastično-rekonstruktivna kirurgija glave i vrata, Split, 2014.
19. Akutna stanja u otologiji, Split, 2015.
20. Bolesti žlijezda slinovnica,Split, 2016.
 
Članovi katedre u posljednjih 20 godina napisali su više od 25 publikacija u međunarodno ineksiranim časopisima (Current Contents) i 4 poglavlja u knjigama. Aktivno su sudjelovali u brojnim nacionalnim i međunarodnim kongresima. Ispiši stranicu