ORALNA KIRURGIJA

Opis:
Nastava započinje u 7. semestru predavanjima i pretkliničkim vježbama na fantomskom radnom mjestu. Nakon pretkliničkih vježbi, a prije kliničkih vježbi student polaže kolokvij iz područja lokalne anestezije i vađenja zubi. Tijekom 7. i 8. semestra naglasak je na vježbama iz uzimanja anamneze, kliničkog pregleda i vađenju zubi. Student mora naučiti komplicirano vađenje zuba sa separacijom zubnih korjenova i primjenu poluga. Tijekom  9. i  10. semestra  svladati dijagnostiku i postupke liječenja odontogene upale, dijagnostike cističnih promjena i benignih tumora usne šupljine te dijagnostike premalignih lezija i rano otkrivanje karcinoma usne šupljine. Interdisciplinarnim pristupom usvojiti znanja o mogućnostima liječenja impaktiranih i retiniranih zubi i indikacijama za pretprotetski kirurški zahvat.Zadatak nastave je da studenta pripremi za otkrivanje razlićitih kliničkih slika pojedinih patoloških promjena u usnoj šupljini i diferencijalnoj dijagnostici.

Nakon položenog kolegija student mora biti sposoban:
Učiniti prvi klinički oralnokirurški pregled, posebno s obzirom na dijagnostiku bolova, patoloških promjena i diferencijalnu dijagnostiku. Primjeniti sve tehnike lokalne anestezije u dentalnoj medicini i oralnoj kirurgiji. Tijekom seminara na pretkliničkim fantomima uvježbati tehnike vađenja zubi kako bi mogli pristupiti kliničkim vježbama. Završetkom nastave mora znati učiniti i komplicirano vađenje te riješiti sve komplikacije tijekom davanja lokalne anestezije, tijekom i nakon vađenja zuba.
Ovladati znanjem o odontogenoj upali: etiologiji, dijagnostici i liječenju.

Nastavnici i suradnici u nastavi:

Izv. prof. dr. sc. Ivan Galić
spec. oralne kirurgije                                       igalic@mefst.hr
Scopus Author ID: 36503916500
Reserchgate

Doc. dr. sc. Ivan Brakus
spec. oralne kirurgije                            ivan.brakus@mefst.hr

mr. sc. Jozo Badrov,
spec. oralne kirurgije                                 jbadrov3@gmail.com

mr.sc. Željka Juras
spec. oralne kirurgije

dr. Luka Prolić
spec. oralne kirurgije

dr. Fuad Mehdi
spec. oralne kirurgije

Dr. sc. Daniel Jerković
spec. oralne kirurgije

Kolegij: Dentalna implantologija

 

Obavijest o planiranom odvijanju nastave iz predmeta Oralna kirurgija 1 tijekom 2019. /2020. akademske godine
Plan predavanja za predmet Oralna kirurgija 1 

Za ispit iz Oralne kirurgije 1 potrebno je savladati poglavlja:

Miše: Oralna kirurgija
anatomija
anestezija
lokalna anestezija
ekstrakcije
apikotomija
impaktirani i retinirani zubi
radikularne ciste (samo male)

 

Bagatin: Maksilofacijalna kirurgija
odontogene upale

Litratura, popis:

Članci DentiST: 

Ispiši stranicu