Obavezna literatura


Obvezna literatura
  1. Rumboldt M, Petric D, ur. Obiteljska medicina – drugo, preuređeno i prošireno izdanje. Split: Redak, 2015.
  2. Rumboldt M i sur. OSCE/OSKI (Objective Structured Clinical Examination/ Objektivno strukturirani klinički ispit). Praktikum vještina za studente i specijalizante obiteljske medicine, II. dopunjeno izdanje, Split. Redak, 2014 (+CD).

Izborna literatura

        1. Katić M, Švab I i sur.  Obiteljska medicina. Zagreb: Alfa, 2013. Ispiši stranicu