Neuroznanost


KATEDRA ZA NEUROZNANOST


Neuroznanost jedna je od temeljnih medicinskih znanosti koja se bavi proučavanjem morfologije i funkcija zdravog živčanog sustava s naglaskom na mehanizmima kojima se ostvaruje njegova uloga glavnog kontrolnog i upravljačkog sustava našeg organizma. Ovaj kolegij upoznaje i uči studenta i kako znanstvenim metodama pristupiti problemima iz tog područja. Cilj nastave temelja neuroznanosti jest da student primjenom stečenih znanja fizike, kemije, biokemije, biologije, anatomije, histologije i fiziologije usvoji znanje o normalnoj funkciji našeg živčanog sustava u opsegu nužnom za daljnje uspješno praćenje studija. 

Sadržaj nastave
Nastava iz temelja neuroznanosti održava se u II godini studija u ukupnom trajanju od 115 sati. 

Teme se pojedinih predavanja, seminara i vježbi, uz naznaku propisanoga gradiva, objavljuju na početku nastave. Pohađanje svih oblika nastave (osim konzultacija) je obvezno, a studenti moraju propisano gradivo seminara i vježbi proučiti unaprijed iz propisanog udžbenika. 

Popis studija na kojima katedra drži nastavu:

Integrirani studiji
  - Medicina
  - Dentalna medicina
  - Medical Studies in EnglishIzborni predmeti
- Abeceda dobrog spavanja (Program, Izvedbeni raspored, Popis studenata koji slušaju predmet

- Klinički slučajevi iz neuroanatomije

- Evolucija središnjeg živčanog sustava


- Medicina spavanja (Program, Izvedbeni raspored)

- Zašto i kako dišemo? (Program, Izvedbeni raspored)Poslijediplomski studij

 

 

IZRADA DIPLOMSKIH RADOVA

Katedra za neuroznanost nudi sljedeće teme za izradu diplomskih radova:

A) Tema: "Povezanost korištenja digitalnih medija i kvalitete spavanja"  
Mentor: Doc. dr. sc. Ivana Pavlinac Dodig
Svi zainteresirani studenti se mogu javiti doc. Pavlinac Dodig osobno ili na mail ivana.pavlinac@mefst.hr

B) Tema: Utjecaj deprivacije spavanja na psihomotorne sposobnosti studenata Medicinskog fakulteta u Splitu
Mentor: Prof. dr. sc. Maja Valić
Svi zainteresirani studenti se mogu javiti prof. Valić osobno ili na mail maja.valic@mefst.hr  

C) Tema:  "Dijagnostika i liječenje osobe s laringealnom distonijom (spastična disfonija)" 
Mentor: Dr. sc. Maja Rogić Vidaković   
Svi zainteresirani studenti se mogu javiti dr.sc.Rogić Vidaković osobno ili na mail maja.rogic@mefst.hr
 
D) Tema:  "Psihometrijske karakteristike skale zamora (Fatigue Severity Scale)  u osoba s multiplom sklerozom u Hrvatskoj"
Mentor: Dr. sc. Maja Rogić Vidaković   
Svi zainteresirani studenti se mogu javiti dr.sc.Rogić Vidaković osobno ili na mail maja.rogic@mefst.hr
 
E) Tema: „Mjere centralne motoričke kortikalne podražljivosti  u osoba s multiplom sklerozom: studija s navigacijskom transkranijalnom magnetskom stimulacijom"
Mentor: Dr. sc. Maja Rogić Vidaković   
Svi zainteresirani studenti se mogu javiti dr.sc.Rogić Vidaković osobno ili na mail maja.rogic@mefst.hr


 

 

OBAVIJEST ZA DEMONSTRATORE

Studenti koji se žele prijaviti za demonstraturu na Katedri za neuroznanost trebaju prijavu predati osobno djelatnicima Katedre ili je poslati mailom izv. prof. Pecotić na renata.pecotic@mefst.hr 
Prijava treba sadržavati molbu (sa navedenom godinom studija, prosjekom ocjena i ocjenom iz predmeta Temelji neuroznanosti) i kratki životopis.

 

 
Djelatnici:
 

Djelatnici Telefon E-mail
Prof. dr. sc. Zoran Đogaš, predstojnik Zavoda 021 557 905 zoran.dogas@mefst.hr
Prof. dr. sc. Maja Valić, pročelnica Katedre 021 557 860 maja.valic@mefst.hr
Izv. prof. dr. sc. Renata Pecotić, voditeljica Laboratorija za neuroznanost 021 557 857 renata.pecotic@mefst.hr
Doc. dr. sc. Ivana Pavlinac Dodig, zamjenica pročelnice Katedre 021 557 862 ivana.pavlinac@mefst.hr
dr. sc. Maja Rogić Vidaković, mag.logoped. 021 557 876 maja.rogic@mefst.hr
Linda Lušić Kalcina, mag.psihol. 021 557 862 linda.lusic@mefst.hr
Katarina Madirazza, mag.biol. 021 557 858 katarina.madirazza@mefst.hr
Jelena Baričević, laboratorijski tehničar 021 557 858 jelena.baricevic@mefst.hr
Natalija Ivković, magistra sestrinstva 021 557 940 nivkovic96@gmail.com
Diana Radanović, stručna prvostupnica sestrinstva 021 557 940  
Znanost
Znanstvena aktivnost djelatnika prikazana je na mrežnim stranicama Zavoda za neuroznanost.Translacijsko istraživanje neuroplastičnosti disanja i učinka intermitentne hipoksije u anesteziji i spavanju
 

Tjedan mozga 2019.


Tjedan mozga 2018.


 

Tehnologijski projekt - CIMS

Basic Sleep Medicine Course / Temeljni tečaj iz medicine spavanja

Ispiši stranicu