Medicinska propedeutika

Katedra Medicinska propedeutika (Kliničke vještine III) je formirana 1997. godine osamostaljenjem Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Prvi pročelnik (od 1997. do 2009. g) je bio prof. dr. sc. Dinko Mirić, od  2009. do 2015. pročelnik je bio prof. dr. sc. Izet Hozo, a od 2015. pročelnik Katedre je prof. dr. sc. Damir Fabijanić.
Nastava iz medicinske propedeutike se provodi na studijima medicine na hrvatskom i engleskom jeziku.
Zamjenik pročelnika za studij na hrvatskom jeziku je prof. dr. sc. Viktor Čulić, a tajnik doc. dr. sc. Damir Bonacin.
Zamjenik pročelnika za studij na engleskom jeziku je doc. dr. sc. Duška Glavaš, a tajnik dr. sc. Jonatan Vuković.

Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
 -Medicina

Nastavnici 
Znanost
Ispiši stranicu