Medicinska mikrobiologija i parazitologija

Pročelnica Katedre
prof. dr. sc. Marija Tonkić, dr. med.

- Popis studija na kojima katedra drži nastavu:
  Medicina
  Dentalna medicina
  Farmacija
  Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
  Medicinsko laboratorijska dijagnostika - Klinička mikrobiologija 
 
- Nastavnici

Nastavni tekstovi (obvezno prethodno logirati se na Intranet)

Ispiši stranicu