Farmacija

STUDIJ FARMACIJE

Predmet: Stanična biologija
 
Sadržaj nastave: osnove molekularne biologije (struktura DNA, replikacija, transkripcija i translacija), stanična biologija (struktura i funkcija stanice, stanične organele, stanični ciklus i dioba stanice), razvojna biologija (oplodnja i rani embrionalni razvoj) i genetika (mutacije i genom čovjeka).
 
Cilj nastave: razumijevanje osnova suvremene biološke znanosti na molekularnoj razini stanice u skladu s medicinskom orijentacijom.
 
Zadatak nastave:
student mora pokazati teorijsko i praktično poznavanje građe i funkcije stanice, biologije razvoja, genetike, te osnovna načela molekularne biologije. 
 
Znanja i vještine koje studenti moraju savladati: mikroskopiranje trajnih i nativnih preparata, analiza stanica metodom frakcioniranja, centrifugiranja i mikroskopiranja, analiza membrana: osmoza, plazmoliza, hemoliza, izolacija i biokemijska analiza membrana, izolacija i elektroforeza DNA, izvođenje PCR-a, RFLP analiza, PTC-test te samostalno pronalaženje znanstvenih informacija i literaturnih podataka pretraživanjem interneta.
 
Nastava: 
svi oblici nastave: predavanja, seminari i praktični rad su obavezni i međusobno povezani. Studenti sudjeluju aktivno u nastavi što se posebno odnosi na seminare – studenti sami izrađuju i prezentiraju seminare prema unaprijed zadanim temama koje se mogu naći na web stranici kolegija. 

Ispiti: ispit se polaže u pismenom obliku. Student mora pokazati praktično i teorijsko poznavanje strukture i funkcije stanice, biologije razvoja, razumjeti i riješiti probleme iz genetike te poznavati osnovna načela molekularne biologije i njezine primjene u medicini. Na testu se mora postići najmanje 60% točnih odgovora.


 Nastavno štivo
 Obvezatno štivo:
  1. Cooper GM, Hausman RE. Stanica - Molekularni pristup, Medicinska naklada, Zagreb, 2010., 5. hrvatsko izdanje. Animacije preuzimati sa stranice: https://learninglink.oup.com/access/cooper8e-student-resources#tag_chapter-01
  2. Peruzović M., Zemunik T.: Medicinska biologija, Priručnik za mikroskopske vježbe, Katedra za medicinsku biologiju, Medicinski fakultet u Splitu, Split, 2010.
  3. Nastavni tekst prof. Zemunik
 Dopunsko štivo:
  1. Alberts B et. all. Essential Cell Biology, New York, Garland Science, 3/e, 2009.
  2. Turnpenny P, Ellard S. Emeryjeve osnove medicinske genetike.14. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb, 2011.
  3. Gilbert SF. Developmental Biology, Sinauer, 8/e, 2006.
NOVA OBAVIJEST!
Nastava predmeta Stanična biologija započinje u ponedjeljak 2. listopada 2023. godine u 10:30 sati u učionici A104 u zgradi A prema priloženom rasporedu. Sva nastava će se održati na Medicinskom fakultetu, Šoltanska 2. 
 
Studenti svi zajedno slušaju predavanja i seminare, a u vježbovnim skupinama su podijeljeni prema popisu

 
 1. Izvedbeni raspored

 2. Program predmeta

 3. Popis studenata - zaduženja za seminare 2023./2024. ak.god.

 
 4. Ispitni rokovi 2023./2024.

ZIMSKI ispitni rok

LJETNI ispitni rok

JESENSKI ispitni rok

23. 10. 2023. 15.7.2024. 26.8.2024.
    9.9.2024.
 
Katedra za medicinsku biologiju želi studentima uspješan studij farmacije.

  Ispiši stranicu