Medicinska biologija

Katedra za Medicinsku biologiju
 

1. Organizacija rada
 
Cilj nastave Katedre za medicinsku biologiju je pružiti studentu znanja o temeljnim postavkama suvremene biološke znanosti čija su dostignuća danas neophodna za dijagnostiku i terapiju bolesti u čovjeka te budućnost medicine. Zadaci nastave su postići kod studenata razumijevanje osnovnih bioloških procesa, kritičko razmišljanje na temelju usvojenog znanja o suvremenoj biološkoj znanosti te usvajanje stručne terminologije potrebne za kontinuirano praćenje recentne biomedicinske literature. Predmet medicinska biologija podučava studente osnovama biologije stanice, molekularne biologije, razvojne biologije i genetike s posebnim naglaskom na biologiju čovjeka.
2. Popis studija na kojima katedra drži nastavu:

3. Nastavnici

Prof. dr. sc. Tatijana Zemunik, redoviti profesor
tel. 557-888, e-mail: tatijana.zemunik@mefst.hr

Prof. dr. sc. Vesna Boraska Perica, redoviti profesor - pročelnica Katedre
tel. 557-873, e-mail: vesna.boraska@mefst.hr

Dr. sc. Ivana Gunjača, poslijedoktorand
e-mail: ivana.gunjaca@mefst.hr

Dr. sc. Dean Kaličanin, poslijedoktorand
e-mail: dean.kalicanin@mefst.hr


4. Konzultacije sa studentima - prema dogovoru s članovima Katedre


5. OBAVIJEST ZA DEMONSTRATORE

Studenti koji se žele prijaviti za demonstraturu na Katedri za medicinsku biologiju trebaju poslati molbe na mail vesna.boraska@mefst.hr do 28. 9. 2023. U molbi treba navesti godinu studija, prosjek ocjena i postignutu ocjenu iz predmeta Medicinska biologija. 

Popis demonstratora za 2023./2024. prema novom pravilniku
 

6. ZNANOST
 

Ispiši stranicu