Katedra za diplomski ispit

Pročelnik: izv. prof. dr. sc. Joško Božić
e-mail: josko.bozic@mefst.hr
             

Nastavnici:

izv. prof. dr. sc. Renata Pecotić
e-mail: renata.pecotic@mefst.hr

izv. prof. dr. sc. Joško Božić
e-mail: josko.bozic@mefst.hr

izv. prof. dr. sc. Zenon Pogorelić
e-mail: zpogorelic@kbsplit.hr

doc. dr. sc. Ivana Pavlinac Dodig
e-mail: ivana.pavlinac@mefst.hr

prof. dr. sc. Darko Modun
e-mail: darko.modun@mefst.hr

doc. dr. sc. Tina Poklepović Peričić
e-mail: tinapoklepovic@gmail.com

doc. dr. sc. Marino Vilović
e-mail:marino.vilovic@mefst.hr

Tajnica katedre: dr. sc. Doris Rušić
e-mail: doris.rusic@mefst.hr
             

Obavijest:
Prijava teme diplomskog rada (Obrazac 1) se predaje putem sučelja Merlin Moodle pod temu Prijava teme diplomskog rada.
Rok za predaju prijave teme diplomskog rada (Obrazac 1) u akademskoj godini 2021./2022. je 31. ožujka 2022. godine.

NOVO! Uputa za pisanje/oblikovanje diplomskoga rada
(pdf)

1. 7. 2020. Naputak za postupak obrane diplomskog rada (pdf)

- Upute za prijavu i postupak obrane diplomskog rada
- Smjernice za izradu diplomskog rada (pdf)
 
- Podatci za unošenje radova u repozitorij diplomskih radova Dabar (docx)
- Postupak izrade diplomskog rada u svezi javne objave (doc)

Literatura:
1. Marušić M, ur. Uvod u znanstveni rad u medicini. Zagreb: Medicinska naklada; 2008.
2. Day RA, Gastel N. How to write and publish a scientific paper. 7 izd. Cambridge (UK): Cambridge University Press; 2012. Ispiši stranicu