HRZZ Sazetak

Profesionalizam u zdravstvu (ProHealth):
Predloženi projekt ima za cilj istraživanje izvrsnosti, odgovornosti i integriteta/transparentnosti kao atributa profesionalizma koji su relevantni za zdravstvenu skrb utemeljenu na dokazima, gdje je profesionalizam široko definiran kao predanost izvršavanju profesionalnih zadaća, pridržavanju etičkih principa i osjetljivosti za pacijentovu dobrobit. Prva istraživačka tema projekta usmjerena je na profesionalizam u studenata. Istražit ćemo determinante profesionalnog razvoja studenata, kao i okružje za razvoj profesionalne izvrsnosti i integriteta. Temeljem nalaza iz tog dijela istraživanja, razvit ćemo i testirati intervencije za poticanje razvoja profesionalizma tijekom studija. Druga istraživačka tema usmjerena je na profesionalizam u praksi zdravstvene skrbi. Prvo ćemo usporediti okvire za profesionalnu izvrsnost i integritet, uključujući i dokaze dostupne zdravstvenim profesionalcima i njihovu translaciju u praksi. Temeljem nalaza iz toga dijela istraživanja, razvit ćemo i testirati intervencije za poboljšanje profesionalne prakse. Pristup svakom specifičnom cilju istraživanja uključit će 1) mapiranje trenutnog znanja i identifikaciju područja s manjkavim znanjem, 2) uporabu adekvatnih istraživačkih ustroja i metodologija, 3) sintezu rezultata istraživanja u eksplanatorne teorije i modele i 4) razvoj i diseminaciju aplikacija važnih za javnu politiku i pristup zdravstvenoj skrbi. Rezultati predloženih istraživanja pridonijet će boljem razumijevanju razvoja profesionalizma tijekom obrazovanja i prakse u zdravstvenoj skrbi. Razvojem i testiranjem novih intervencija za poticanje razvoja profesionalizma, projekt će donijeti dokaze za promicanje kurikularnog i cjeloživotnog učenja i za promjenu politike zdravstvene skrbi, te važne ekonomske i javnozdravstvene koristi. Ispiši stranicu