HRZZ-ProDeM

Projekt Hrvatske zaklade za znanost
Profesionalizam u zdravstvu: odlučivanje u praksi i znanosti (ProDeM)


Voditelj projekta: Ana Marušić
Ustanova: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Trajanje projekta: 4 godine
Početak projekta: 1. siječnja 2020.


Sažetak projekta:
Predloženi projekt nastavlja istraživanja profesionalizma u zdravstvu iz prethodnog HRZZ projekta. U ovom se projektu usredotočujemo na odlučivanje kao važan čimbenik u zdravstvenoj skrbi i znanosti. Prva istraživačka tema usmjerena je na to kako pacijenti, studenti i zdravstveni stručnjaci donose odluke u praksi, utemeljene na tekstualnim sažetcima sinteze dokaza u Cochraneovim sustavnim pregledima zdravstvenih intervencija. Temeljem nalaza iz tog dijela istraživanja, testirat ćemo intervencije za poboljšanje odlučivanja u praksi. Intervencije će uključivati smjernice za kliničku praksu i mrežni alat. Druga istraživačka tema usmjerena je na donošenje odluka u istraživanju u zdravstvu u širem kontekstu znanstvene evaluacije. Istražit ćemo čimbenike koji utječu na odlučivanje o znanstvenoj čestitosti, analizom organizacijske etičke klime na medicinskom fakultetu u usporedbi s drugim fakultetima i testiranjem intervencija za poticanje razumijevanja etičkih pitanja. Kvalitativno i kvantitativno ćemo istražiti proces donošenja odluka o kvaliteti znanstvenog istraživanja u zdravstvu proučavanjem postupka evaluacije znanstvenih projekata i članaka u časopisima. U tom dijelu projekta radit ćemo s podatcima koje smo dobili od znanstvenih izdavača i agencija za financiranje znanosti. Pristup svakom specifičnom cilju istraživanja bit će utemeljen na trenutnom znanju i identifikaciji relevantnih istraživačkih pitanja; na uporabi adekvatnih istraživačkih ustroja i inovativnih metodologija, uključujući strojno učenje i računalnu jezičnu analizu; na sintezi rezultata u eksplanatorne teorije i modele; i na razvoju oruđa i diseminaciju rezultata važnih za javnu politiku i pristup zdravstvenoj skrbi. Bolje razumijevanje donošenja odluka u zdravstvenoj praksi i znanosti donijet će nove spoznaje i oruđa za poboljšanje zdravstvene skrbi i donijeti važne ekonomske i javnozdravstvene koristi.


ProDeM na stranicama HRZZ

Suradnja: 

Katedra za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (prof. dr. sc. Darko Hren, Anita Lunić)
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb (prof. dr. sc. Livia Puljak)
Hrvatski Cochrane
Gdje su dokazi?
Dokazi u medicini  


Suradnici

Prva godina projekta - 2020.
Druga godina projekta - 2021.  Ispiši stranicu