Dentalna medicina

IZVEDBENI RASPORED ZA AKADEMSKU GODINU 2021-22.

Dentalna_medicina__2021-22_Anesteziologija_Izvedbeni_raspored.PDF


POPIS STUDENATA (iz Ureda za nastavu)
Popis ANESTEZIOLOGIJA I INTENZ.MED. dentalna 2021-2022 – kopija.xlsx

SEMINARI:
SEMINARI_DENTALNA_Anesteziologija_2021-22.PDF

VJEŽBE:
Vježbe_Dentalna_medicina_Anesteziologija_2021-22.PDF
 

OBAVIJESTI ZA STUDENTE (AK. GODINA 2020-21):

SEMINARI_I_VJEŽBE_PRAVILA_PONAŠANJA_2018-9_DENTALNA (1).PDF
ODJEĆA.PDF


Literatura

Preporučena:

Jukić M, Carev M, Karanović N, Lojpur M. Anesteziologija i intenzivna medicina za studente medicine, dentalne medicine i zdravstvene studije. Split: Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu. ISBN 978-953-7524-23-4 (sveučilišni udžbenik)
Anesteziologija i intenzivna medicina za studente_SVEUČILIŠNI UDŽBENIK.pdf


Dopunska:
1. Jukić M, Husedžinović I, Majerić Kogler V, Perić M, Žunić J, Kvolik S, ur. Klinička anesteziologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.
2. skripta: Temeljne i opće kliničke vještine (dostupno na: https://neuron.mefst.hr/docs/katedre/anesteziologija//Clinical%20Skills,%202nd%20draft%20April%2029,%202011.pdf)
3. Šimunović V. Temeljne i opće kliničke vještine. Charleston, S.C., USA: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013.
4. Jukić M, Gašparović V, Husedžinović I, Majerić Kogler V, Perić M, Žunić J. Intenzivna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2008
5. razni izvori s Interneta

 

ISPIT

 

I ISPITNI ROK 10.02.2022.

REZULTATI_ISPITA_DENTALNA_I_ROK__2021-22_copy.PDF

 

II ISPITNI ROK 13.07.2022.

REZULTATI_ISPITA_DENTALNA_II_ROK__2021-22_–_kopija.PDF

 

 

 

Ispiši stranicu