Vještina medicinske edukacije i znanstvenog rada

Vještina medicinske edukacije i znanstvenog rada

Kome je tečaj namijenjen?
Svim budućim edukatorima u  sustavu visokog obrazovanja iz područja biomedicine i zdravstva, koji se po prvi put biraju u znanstveno-nastavno zvanje.

Koji je cilj tečaja?
Glavni je cilj tečaja stalnog usavršavanja Vještina medicinske edukacije i znanstvenog rada upoznati buduće edukatore, a koji nemaju primarnu pedagošku izobrazbu, s osnovama pristupa znanstvenim informacijama i njihove uporabe u nastavnom i znanstvenom radu koje će moći primijeniti u podučavanju studenata. Polaznici tečaja također će biti upoznati s osnovama ustroja informacija u sustavima sekundarnih publikacija kako bi uspješno osmislili, proveli istraživanje, te obradili i prezentirali rezultate svog rada.

Ishodi učenja:
-klasificirati i razlikovati izvore znanstvenih informacija
-protumačiti vrste znanstvenih publikacija
-opisati i vrjednovati različite metode podučavanja (Problem based learning, Team learning, Klinički slučaj u podučavanju studenata)
-objasniti pojam ishoda učenja, osmisliti ishode učenja za vlastiti izborni predmet
-usporediti i vrjednovati vrste ispitnih pitanja i napisati različite primjere ispitnih pitanja
-samo-vrjednovati vlastite komunikacijske vještine (Microteaching) i spoznati prijedlog konstruktivne povratne informacije od drugih
 
Koliko tečaj traje?
Tečaj traje tri dana  s ukupnom satnicom od 20 sati (najčešće četvrtkom i petkom kroz popodnevne sate i subotom od 9:00- 15:00h) u prostorijama Medicinskog fakulteta u Splitu.
 
Koliko iznosi kotizacija za tečaj?
Kotizacija iznosi 70 EUR + PDV (87,5 EUR), a uplate se vrše na navedene podatke:
 
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet u Splitu
Šoltanska 2, 21 000 Split
Poziv na br.: 00     0018
IBAN: HR6524070001100569322
 
Po završetku tečaja dobije se potvrda o položenom tečaju.
 
Pisani materijali bit će uručeni polaznicima na dan Tečaja, a sastojat će se od
sljedećih dijelova:
1) Program rada (raspored)
2) Ispisan sadržaj (handouts) predavanja i drugih nastavnih sadržaja
3) Znanstveni članci s temom o vještinama edukacije
4) Popis mrežnih stranica s adresama na kojima se mogu naći dodatne informacije.
 
Skup je moguće kategorizirati pri Povjerenstvu za trajnu medicinsku izobrazbu Hrvatske liječničke komore kao domaći tečaj I. kategorije u skladu s važećim Pravilnikom HLK.
 
Kako se mogu prijaviti na tečaj?
 
Prijave se šalju elektroničkim putem na e- mail zeljka.marelja@mefst.hr, a u slučaju potrebe za dodatnim informacijama kontakt telefon je 021/557874.
Tečaj nema fiksni termin održavanja nego se organizira prema potrebi odnosno kada se prijavi dovoljan broj zainteresiranih kandidata, a o terminima budućeg tečaja prijavljenima se obavijest šalje putem e- maila koji su naveli kao kontakt.

Prethodni tečajevi:
26. - 28. 5. 2022.
16. - 18. 12. 2021.
11. - 13. 11. 2020.
12. - 14. 12. 2019.
14. - 16. 11. 2019.
17. - 19. 5. 2018.
2. - 4. 2. 2017. Ispiši stranicu