CPSA - Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije HrvatskeCPSA je jedina udruga u Republici Hrvatskoj koja zastupa studente farmacije i medicinske biokemije. Njezini članovi promiču edukaciju studenata na nacionalnoj i internacionalnoj razini u smislu informiranja i obrazovanja studenata vezano uz samu struku, zdravstvo, aktualne teme na polju biomedicinskih znanosti te obilježavanje svjetskih dana u zdravstvu.
 
Kontakt (i prijavnica za članstvo): cpsa.split@gmail.com
 
Web: www.usfmbh.wixsite.com/cpsa
 
Facebook: CPSA - Croatian Pharmaceutical Students' Association
  Ispiši stranicu