Povjerenstvo za procjenu inovativnosti i komercijalizaciju


1. prof. dr. sc. Ana Marušić
2. prof. dr. sc. Katarina Vukojević
3. dr. sc. Lana Barać, predsjednica
4. dr. sc. Marko Kumrić
5. Marko Mimica, mag. ing. aedif.

Administrator: Ante Bošnjak, mag. oec. Ispiši stranicu