Dopusnice i Odluke o izmjenama i dopunama studijskih programa

​Dopusnice za integrirane preddiplomske i diplomske studije Medicina i Medicina na engleskom, 2016.
Dopusnica za integrirani preddiplomski i diplomski studij Dentalna medicina, 2019.
Dopusnica za integrirani preddiplomski i diplomski studij studij Farmacija, 2017.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Dentalna medicina, 2015.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Dentalna medicina, 2019.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Dentalna medicina, 2021.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Farmacija, 2022.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Medicina na engleskom, 2015.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Medicina na engleskom, 2019.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Medicina na engleskom, 2021.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Medicina na engleskom, 2022.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Medicina, 2015.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Medicina, 2019.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Medicina, 2021.
Odluka Sveučilišta o izmjenama i dopunama studijskog programa Medicina, 2022. Ispiši stranicu