Povjerenstvo za dobrobit životinja

Povjerenstvo za dobrobit životinja

Članovi:


izv. prof. dr. sc. Natalija Filipović,
izv. prof. dr. sc. Sandra Kostić,
izv. prof. dr. sc. Jelena Korać Prlić,
dr. sc. Katarina Madirazzza,
mr. sc. Jagoda Dujić 
 
Administratorica: Nikolina Vitturi Bagatin, dipl. ing. kem.

Dobrobit životinja u pokusima i provođenje pokusa na životinjama u RH regulirani su Zakonom o zaštiti životinja i Pravilnikom o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.
 
Sukladno navedenim aktima, definirano je koje osobe mogu provoditi pokuse na životinjama i pod kojim uvjetima. Prije početka pokusa obavezno je ishoditi odobrenje za pokus koje izdaje Ministarstvo poljoprivrede.
 
Postupak za pokretanje dobivanja odobrenja za provođenje pokusa na životinjama počinje na matičnoj istituciji (u ovom slučaju Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu) koja je registrirana za obavljanje pokusa. Potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za odobrenje projekta (sa stranice Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede, gdje se može naći zadnja ažurirana inačica obrasca: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4927) te ga, zajedno s popratnim dopisom u elektroničkom obliku poslati Povjerenstvu za dobrobit životinja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu - na e-mail adresu: nfilipov@mefst.hr 

Povjerenstvo će, nakon razmatranja predmeta, donijeti mišljenje ili uputiti zahtjev za nadopune (ukoliko je potrebno).

Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja Povjerenstva, predmet se (u korigiranom obliku) upućuje Ministarstvu poljoprivrede na ocjenu, zajedno s popratnom dokumentacijom (mišljenje povjerenstva za dobrobit životinja, mišljenje stručnjaka za dobrobit životinja, netehnički sažetak unesen u bazu Alures - unosi ga ili upute daje administrator - član povjerenstva)(dokumentacija se, prije slanja Ministarstvu treba protokolirati u protokolu Medicinskog fakulteta).

Ministarstvo poljoprivrede, nakon razmatranja predmeta izdaje odobrenje za pokuse (ukoliko je potrebno prethodi zahtjev za nadopunu projekta - u tome slučaju rok za slanje nadopune Ministarstvu je 30 dana od dobivanja zahtjeva za nadopunu).
 
 
Zakon o zaštiti životinja - NN 102/17
 
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti životinja - NN 32/19
 
Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe - NN 55/13

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe - NN 39/17

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe - NN 116/19


Za eventualne upite obratite se na e-mail adresu: nfilipov@mefst.hr 

Sveučilišna nastamba za pokusne životinje 

Korisne informacije vezano uz dobrobit životinja u pokusima možete pronaći na stranicama Hrvatskog društva za znanost o laboratorijskim životinjama - CroLasa

Više o validiranim alternativnim metodama kojima se zamjenjuju pokusi na životinjama možete pronaći na službenim stranicama EURL ECVAM

  Ispiši stranicu