Vrednovanja


Izvješća o provedenim studentskim vrednovanjima nastavnog rada  - zbirno za sastavnicu
Studentsko vrednovanje nastavnog rada 1. semestar 2022./2023. [pdf]
Studentsko vrednovanje nastavnog rada 2. semestar 2021./2022. [pdf]
Studentsko vrednovanje nastavnog rada 1. semestar 2021./2022. [pdf]
Studentsko vrednovanje nastavnog rada 2. semestar 2020./2021. [pdf]
Studentsko vrednovanje nastavnog rada 1. semestar 2020./2021. [pdf]
Studentsko vrednovanje nastavnog rada 1. semestar 2019./2020. [pdf]
Studentsko vrednovanje nastavnog rada 2. semestar 2018./2019. [pdf]
Studentsko vrednovanje nastavnog rada 1. semestar 2018./2019. [pdf]

Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju cjelokupne razine studija
Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija za ak. god. 2021.-2022. [pdf]
Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija za ak. god. 2020.-2021. [pdf]
Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija za ak. god. 2019.-2020. [pdf]
Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija za ak. god. 2018.-2019. [pdf]
Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija za ak. god. 2017.-2018. [pdf]

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života

Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za ak. god. 2021.-2022. [pdf]
Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi 
za ak. god. 2020.-2021. [pdf]
Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi 
za ak. god. 2019.-2020. [pdf]
Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za 
ak. god. 2018.-2019. [pdf]
Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi 
za ak. god. 2017.-2018. [pdf]

Primjeri anketnih upitnika
Upitnik za studentsko vrednovanje nastavnog rada hr [pdf]
Upitnik za studentsko vrednovanje nastavnog rada en [pdf]
Upitnik za studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života hr [pdf]
Upitnik za studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života engl [pdf]
Anketni upitnik za studentsko vrednovanje cjelokupnog studija hr [pdf]
Anketni upitnik za studentsko vrednovanje cjelokupnog studija engl [pdf]
Anketa za studentsko vrednovanje nastavnog opterećenja i ETCS bodova hr [pdf]
Anketa za studentsko vrednovanje nastavnog opterećenja i ETCS bodova eng [pdf]
Anketni upitnik o zadovoljstvu sa stručnom praksom/kliničkim rotacijama hr [pdf]
Anketni upitnik o zadovoljstvu sa stručnom praksom/kliničkim rotacijama eng [pdf]
Upitnik nastavniku za ocjenu uvjeta rada [pdf]
Obrazac za istorazinsko vrednovanje nastavnoga rada [
pdf]
Obrazac za samovrednovanje nastavnoga rada [
pdf]
  Ispiši stranicu