Vrednovanja


Izvješća o provedenim studentskim vrednovanjima nastavnog rada  - zbirno za sastavnicu
 • Studentsko vrednovanje nastavnog rada 2. semestar 2022./2023. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje nastavnog rada 1. semestar 2022./2023. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje nastavnog rada 2. semestar 2021./2022. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje nastavnog rada 1. semestar 2021./2022. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje nastavnog rada 2. semestar 2020./2021. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje nastavnog rada 1. semestar 2020./2021. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje nastavnog rada 1. semestar 2019./2020. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje nastavnog rada 2. semestar 2018./2019. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje nastavnog rada 1. semestar 2018./2019. [pdf]Izvješće o provedenom studentskom vrednovanju cjelokupne razine studija
 • Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija za ak. god. 2022.-2023. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija za ak. god. 2021.-2022. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija za ak. god. 2020.-2021. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija za ak. god. 2019.-2020. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija za ak. god. 2018.-2019. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje cjelokupne razine studija za ak. god. 2017.-2018. [pdf]Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života
 • Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za ak. god. 2022.-2023. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za ak. god. 2021.-2022. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za ak. god. 2020.-2021. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za ak. god. 2019.-2020. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za ak. god. 2018.-2019. [pdf]
 • Studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi za ak. god. 2017.-2018. [pdf]Primjeri anketnih upitnika
 • Upitnik za studentsko vrednovanje nastavnog rada hr [pdf]
 • Upitnik za studentsko vrednovanje nastavnog rada en [pdf]
 • Upitnik za studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života hr [pdf]
 • Upitnik za studentsko vrednovanje rada stručnih i administrativnih službi te drugih vidova studentskog života engl [pdf]
 • Anketni upitnik za studentsko vrednovanje cjelokupnog studija hr [pdf]
 • Anketni upitnik za studentsko vrednovanje cjelokupnog studija engl [pdf]
 • Anketa za studentsko vrednovanje nastavnog opterećenja i ETCS bodova hr [pdf]
 • Anketa za studentsko vrednovanje nastavnog opterećenja i ETCS bodova eng [pdf]
 • Anketni upitnik o zadovoljstvu sa stručnom praksom/kliničkim rotacijama hr [pdf]
 • Anketni upitnik o zadovoljstvu sa stručnom praksom/kliničkim rotacijama eng [pdf]
 • Upitnik nastavniku za ocjenu uvjeta rada [pdf]
 • Obrazac za istorazinsko vrednovanje nastavnoga rada [pdf]
 • Obrazac za samovrednovanje nastavnoga rada [pdf]


  Ispiši stranicu