Dokumenti


FAKULTET

Politika osiguravanja kvalitete [pdf]
Pravilnik o sustavu za unaprjeđenje kvalitete [pdf]
Priručnik osiguravanja kvalitete [pdf]
Pravilnik o postupku donošenja, unaprjeđenja i vrednovanja studijskih programa [pdf]
Pravilnik o postupku istorazinskog vrednovanja nastavnog rada [pdf]
Odluka o imenovanju članova Odbora za unaprjeđenje kvalitete [
pdf]


SVEUČILIŠTE

Politika kvalitete Sveučilišta u Splitu [pdf]
Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu [
pdf]
Priručnik osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu [
pdf]
Strategija unaprjeđenja kvalitete Sveučilišta u Splitu 2021.-2025. [
pdf]


OSTALO

Standardi i smjernice za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) [pdf]
Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju [
pdf]

Primjer izvješća Voditelja Odbora o rezultatima studentskog vrednovanja nastavnog rada [pdf]

Ispiši stranicu