Osnivanje Medicinskog fakulteta u Splitu

RANI DANI SAMOSTALNOSTI
Fakultetsko vijeće Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu izabralo je 22. rujna 1997. prvoga dekana Fakulteta, prof. Zvonka Rumboldta, a Senat Sveučilišta u Splitu potvrdio je 30. rujna 1997. njegov izbor i 1. listopada te godine on stupa na dužnost. Prodekan za nastavu postao je prof. Željko Dujić, a prodekan za financije doc. Mladen Boban. Ta je uprava vodila Fakultet do 30. rujna 1999.

M. Marušić. Povijest Medicinskoga fakulteta u Splitu. U: Janković S, Boban M, urednici. Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, 1997.-2007. Split: Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet; 2007. str. 16-35. [pdf] Ispiši stranicu