ScopusVrsta baze: Bibliografska i citatna baza
Pristup: Nacionalna licenca
Područja: Biomedicina i zdravstvo, Biotehničke znanosti, Društvene znanosti, Humanističke znanosti, Prirodne znanosti, Tehničke znanosti
Izdavač: Elsevier

Scopus je bibliografska i citatna baza podataka jednog od najvećih svjetskih izdavača znanstvene literature - Elseviera.
Indeksira više od 23 400 recenziranih časopisa (od kojih je više od 5500 potpuno otvorenog pristupa - Gold Open Access), a među njima i 60-ak hrvatskih.
Sadrži više od 77,8 milijun zapisa (od čega 71,2 milijuna zapisa nakon 1970. godine, te 6,6 milijuna zapisa iz razdoblja prije 1970. godine, unatrag do 1788. godine), preko 1,7 milijarde citiranih referenci nakon 1970. godine, više od 210 000 knjiga, preko 9,8 milijuna radova s konferencija.
Također uključuje članke u tisku (tj. članke koji su prihvaćeni za objavljivanje) iz više od 5500 naslova međunarodnih izdavača, uključujući Cambridge University Press, the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Nature Publishing Group, Springer, Wiley-Blackwell i, naravno, Elsevier.
Sadrži više od 44 milijuna patenata.

Scopus Content Coverage Guide (PDF)

Moguće je koristiti Basic, Advanced i Author Search.
Sva tri načina pretraživanja automatski razvrstavaju dobivene rezultate u nekoliko skupina:

- prema broju radova objavljenih u pojedinom časopisu,
- prema zastupljenosti pojedinog autora,
- prema ukupnom broju radova objavljenih određene godine,
- prema vrsti radova,
- prema predmetnom području koje radovi pokrivaju.

Pregledavanje rezultata može se ograničiti na bilo koji dio navedenih skupina.

Pretraživanje se može proširiti i na ostale znanstvene izvore dostupne na webu, kao i na pretraživanje baze patenata Espacenet (preko 110 milijuna patenata) Europskog ureda za patente (European Patent Office), sa svim podatcima o određenom patentu, detaljnim opisom, nacrtima i sl.

Broj citata naveden je pored svakog bibliografskog zapisa i povezan s radovima koji ga citiraju. Razlikuje se od onog u WoS-u (Web of Science), jer se radi o različitom korpusu časopisa i obuhvaćenom vremenskom razdoblju.

Zapisi su povezani s potpunim tekstovima radova u ScienceDirectu.

Scopusov Download Manager omogućuje istovremeno preuzimanje do 50 potpunih radova ili sažetaka pronađenih referenci u bazi. Korisnik može sam postaviti obrazac po kojemu će se preuzeti radovi imenovati, a servis će ga dosljedno primijeniti na svaki rad. Sve to veoma skraćuje vrijeme i olakšava postupak preuzimanja potrebnih tekstova ili sažetaka.

Detaljnije o bazi... Ispiši stranicu