Farmaceutsko zakonodavstvo

Opis i sadržaj predmeta (pdf)

Ciljevi slušaja predmeta Farmaceutsko zakonodavstvo su sljedeći:

1. Stjecanje znanja iz zakonodavstva za lijekove i medicinske proizvode na razini EU i RH te ostalih proizvoda za zdravstvo
2. Stjecanje znanja iz zakonodavstva o ljekarništvu i propisa relevantnih za ljekarništvo
3. Naučiti i steći vještine za primjenjivanje farmaceutskog zakonodavstva u praksi

Nakon odslušanog i položenog predmeta Farmaceutskog zakonodavstva studenti bi trebali steći sljedeća znanja s kojima bi trebali moći
  1. Opisati i objasniti načela farmaceutskog zakonodavstva u RH i EU
  2. Razlikovati dio farmaceutskog zakonodavstva koji je usklađen na razini EU, a koji je u nadležnosti zemalja članica
  3. Navesti i opisati postupke odobravanja lijekova u EU i RH
  4. Navesti i opisati postupak ocijene dokumentacije o lijeku
  5. Navesti i opisati informacije o lijeku
  6. Opisati i klasificirati medicinske proizvode
  7. Opisati i objasniti zakonodavstvo za dodatke prehrani
  8. Opisati i navesti glavne odredbe Zakona o ljekarništvu
  9. Opisati i objasniti suzbijanje opojnih droga
  10. Opisati i objasniti ulogu Hrvatske ljekarničke komore

Raspored turnusa

Izvođenje turnusne nastave iz Farmaceutskog zakonodavstva u akad. god. 2021./2022. predviđeno je od 10. - 22. studenog 2021. godine.


Ispitni rokovi u akad. god. 2021./2022.

22. 11. 2021.
19. 07. 2022.
31. 08. 2022.
13. 09. 2022. Ispiši stranicu