Farmakopeja

Opis i sadržaj predmeta (pdf)

Ciljevi slušanja predmeta Farmakopeja su sljedeći:
 1. Stjecanje znanja iz područja regulatorne znanosti vezane za kakvoću lijekova
 2. Razumijevanje poslova vezanih za farmaceutsku kakvoću kod proizvođača, ljekarne te nadležnog tijela
 3. Primjenjivanje farmakopejskih monografija u kontroli i ispitivanju lijekova
 4. Stjecanje znanja vezanih za farmaceutsku kakvoću u razvojnim fazama lijeka
 5. Analiziranje i pripremanje registracijske dokumentacije vezane za farmaceutsku kakvoću lijeka
 6. Stjecanje znanja iz vezanih za izradu monografija Europske i Hrvatske farmakopeje


Nakon odslušanog i položenog predmeta Farmakopeja studenti bi trebali steći sljedeća znanja s kojima bi trebali moći
 1. Opisati zakonodavni okvir za lijekove u EU i Hrvatskoj te nadležna tijela za lijekove na europskoj i hrvatskoj razini
 2. Pripremiti podatke iz razvoja lijeka koji su potrebni za pripremu registracijske dokumentacije o lijeku
 3. Razlikovati primjenu farmaceutske kakvoće kod proizvođača, ljekarne i nadležnog tijela
 4. Rukovati standardima farmaceutske kakvoće u ljekarničkoj pripravi
 5. Razlikovati primjenu farmaceutske kakvoće za djelatnu tvar i za gotovi lijek
 6. Objasniti razvoj generičkog lijeka s gledišta farmaceutske kakvoće
 7. Klasificirati razvojne parametre farmaceutske kakvoće za pojedine skupine lijekova
 8. Razlikovati načine dokumentiranja farmaceutske kakvoće za djelatnu tvar u dosjeu o lijeku
 9. Analizirati dosje o farmaceutskoj kakvoći za lijek sukladno zakonskim propisima
 10. Objasniti način pripreme monografija za Europsku i Hrvatsku farmakopeju

Raspored turnusa

Izvođenje turnusne nastave iz Farmakopeja u akad. god. 2021./2022.  predviđeno je od 21. lipnja - 15. srpnja 2022. godine.


Ispitni rokovi u akad. god. 2021./2022. 

15. 07. 2022. 
29. 07. 2022.
05. 09. 2022. 
19. 09. 2022. 
  Ispiši stranicu