Zavodi i Centri

ZAVOD ZA ANATOMIJU, HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU

ZAVOD ZA INTEGRATIVNU FIZIOLOGIJU

ZAVOD ZA NEUROZNANOST

ZAVOD ZA TEMELJNU I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

ZAVOD ZA FARMACIJU, TOKSIKOLOGIJU I FARMAKOGENETIKU

ZAVOD ZA BIOLOGIJU I HUMANU GENETIKU
 
CENTAR ZA KLINIČKE VJEŠTINE, 

CENTAR ZA MEDICINU SPAVANJA,

CENTAR ZA MEDICINU UTEMELJENU NA DOKAZIMA,  

CENTAR ZA TRANSLACIJSKA ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINI, 

CENTAR ZA ZDRAVSTVENU DJELATNOST, 

HRVATSKI CENTAR ZA GLOBALNO ZDRAVLJE.

 
Zavodi i Centri su znanstveno istraživačke ustrojstvene jedinice Fakulteta


povratak na Znanost
go to Research Ispiši stranicu