Zavodi i Centri

ZAVOD ZA ANATOMIJU, HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU

ZAVOD ZA INTEGRATIVNU FIZIOLOGIJU

ZAVOD ZA NEUROZNANOST

ZAVOD ZA TEMELJNU I KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

ZAVOD ZA FARMACIJU, TOKSIKOLOGIJU I FARMAKOGENETIKU

ZAVOD ZA BIOLOGIJU I HUMANU GENETIKU
 
CENTAR ZA KLINIČKE VJEŠTINE

CENTAR ZA MEDICINU SPAVANJA

CENTAR ZA MEDICINU UTEMELJENU NA DOKAZIMA 

CENTAR ZA TRANSLACIJSKA ISTRAŽIVANJA U BIOMEDICINI

CENTAR ZA ZDRAVSTVENU DJELATNOST

HRVATSKI CENTAR ZA GLOBALNO ZDRAVLJE

 
Zavodi i Centri su znanstveno istraživačke ustrojstvene jedinice Fakulteta.


povratak na Znanost
go to Research Ispiši stranicu