Međustanična komunikacija u zdravlju i bolesti

Međustanična komunikacija u zdravlju i bolesti

Laboratorij za eksperimentalnu neurokardiologiju

Međustanična komunikacija u zdravlju i bolesti

 Intercellular communication Research Group

Voditeljica
                                                                                     
izv. prof. dr. sc. Natalija Filipović


Opis istraživanja
Međustanična komunikacija igra značajnu ulogu u različitim fiziološkim procesima i patofiziologiji raznih bolesti. Koneksini i paneksini su obitelji transmembranskih proteina koji imaju središnju ulogu u  komunikaciji između stanica. U našem laboratoriju do sada smo istraživali izražaj različitih tipova koneksina i paneksina u embrionalnom i fetalnom razvoju te u različitim fiziološkim i patološkim stanjima, uključujući komplikacije šećerne bolesti.
Trenutni interes istraživačke skupine je rasvijetliti detaljno ulogu koneksina i paneksina u međustaničnoj komunikaciji različitih tipova stanica tijekom razvoja dijabetičke bolesti bubrega, kao jedne od najozbiljnijih komplikacija šećerne bolesti i vodećeg uzroka zatajenja bubrega širom svijeta, kombiniranjem više istraživačkih pristupa: detaljnom analizom izražaja koneksina/paneksina u uzorcima tkiva pacijenata oboljelih od šećerne bolesti, korištenjem svjetlosne/fluorescencijske i transmisijske elektronske mikroskopije,  analizom transkriptoma pojedinih populacija stanica bubrega miševa s farmakološki izazvanom šećernom bolešću  te korištenjem animalnih modela miševa kojima je selektivno isključen izražaj koneksina/paneksina u određenim staničnim populacijama bubrega. Očekujemo da će nam rezultati ovih istraživanja pružiti bolje razumijevanje uloge koneksina/paneksina u patogenezi dijabetičke bolesti bubrega, a njihovo poznavanje osnovni je preduvjet za svrsishodnu i efikasnu upotrebu modulacije koneksinskih i paneksinskih kanala kao terapijskog cilja u prevenciji i liječenju ove komplikacije, kao i procjenu mogućih štetnih učinaka (primjerice nefrotoksičnosti).


Projekti
Međustanična komunikacija u dijabetičkoj bolesti bubrega - RENEX - IP-2022-10-7321
Voditeljica projekta: Natalija Filipović
Izvor financiranja:  Hrvatska zaklada za znanost - HrZZ
Trajanje projekta: prosinac 2023. - prosinac 2027.


Članovi tima/suradnici
Izv. prof. dr. sc. Natalija Filipović, Dr. med. vet.,Voditeljica laboratorija [CV]
Prof. dr. sc.Katarina Vukojević, Dr. med., Suradnik [CV]
Prof. dr. sc.Boris Kablar, Dr. med., Suradnik [CV]
Prof. dr. sc.Mirna Saraga-Babić, Dr. med., Suradnik [CV]
Prof. dr. sc. Anita Markotić, Suradnik [CV]
Prof. dr. sc. Ivana Bočina, Suradnik [CV]
Prof. dr. sc. Merica Glavina Durdov, Dr. med., Suradnik [CV]
Doc. dr. sc. Benjamin Benzon, Dr. med., Suradnik [CV]
Doc. dr. sc. Nives Kević, Suradnik [CV]
Izv. prof. dr. sc. Nikolina Režić Mužinić, Suradnik [CV]
Dr. sc. Angela Mastelić, Prof.biol.kem., suradnik  [CV]
Dr. sc. Ivo Jeličić, Dr. med.,Suradnik [CV]
Doc. dr. sc. Ivana Restović, Suradnik [CV]
Marica Maretić, Ing. chem., Viši laborant 

Foto album

Planovi budućih istraživanja
Uz istraživanja uloge koneksina/paneksina u dijabetičkoj bolesti bubrega, naša buduća istraživanja biti će usmjerena na ulogu međustanične komunikacije u drugim fiziološkim i patološkim procesima, kao što starenje, akutna ozljeda bubrega, druge mikro- i makrovaskularne komplikacije šećerne bolesti te metastaziranje tumora. 

Područja istraživanja:intercellular communication, connexins, pannexins, diabetic kidney disease, angiogenesis, metastasis

Ispiši stranicu