Izabrane publikacije i doktorati

Izabrane publikacije

Selected publications

 • Rogić Vidaković M, Ćurković Katić A, Pavelin S, Bralić A, Mikac U, Šoda J, Jerković A, Mastelić A, Dolić K, Markotić A, Đogaš Z, Režić Mužinić N.  Bioengineering (Basel). 2023;10(10):1118
 • Režić Mužinić N, Markotić A, Pavelin S, Polančec D, Buljubašić Šoda M, Bralić A, Šoda J, Mastelić A, Mikac U, Jerković A, Rogić Vidaković M. Biomedicines. 2023;11(10):2870. 
 • Glumac M, Čikeš Čulić V, Marinović-Terzić I, Radan M. Cancers. 2023;15: 981.
 • Pervan M, Marijan S, Markotić A, Pilkington LI, Haverkate NA, Barker D, Reynisson J, Meić L, Radan M, Čikeš Čulić, V. Int. J. Mol. Sci. 2022;23:11457.
 • Marijan S, Markotić A, Mastelić A, Režić-Mužinić N, Pilkington LI, Reynisson J,  Čikeš Čulić V. Sci Rep 2020;10:11876.
 • Blažević I, Đulović A, Čikeš-Čulić V, Burčul F, Generalić Mekinić I, Ljubenkov I, Ruščić M. Molecules. 2019;:24:741.
 • Rončević T, Krce L, Gerdol M, Pacor S, Benincasa M, Guida F, Aviani I, Čikeš-Čulić VPallavicini A, Maravić A, Tossi ABBA - Biomembranes. 2019;:1861:3;651-659.
 • Mastelić A, Čikeš-Čulić V, Režić-Mužinić N, Vuica-Ross M, Barker D, Leung EY, Reynisson J, Markotić ADrug Des Devel Ther. 2017;:11:759-769.
 • Đevenica D, Markotić A, Režić-Mužinić N, Jelaska I, Zemunik T, Delić H, Čulić VČ. Iran J Basic Med Sci. 2016;19:821-8.
 • Vukovic I, Bozic J, Markotic A, Ljubicic S, Ticinovic Kurir T. Kidney & blood pressure research. 2015;40:306-14.
 • Culic VC, Van Craenenbroeck E, Muzinic NR, Ljubkovic M, Marinovic J, Conraads V, Dujic Z. Undersea Hyperb Med. 2014;41:97-104.
 • Novak A, Režić Mužinić N, Cikeš Čulić V, Božić J, Tičinović Kurir T, Ferhatović L, Puljak L, Markotić AJ Physiol Biochem 2013;69:727-35.
 • Režić-Mužinić N, Čikeš-Čulić V, Božić J, Tičinović-Kurir T, Salamunić I, Markotić AJ Physiol Biochem 2013;69:199-205.
 • Markic J, Jeroncic A, Polancec D, Bosnjak N, Markotic A, Mestrovic J, Culic VC. Eur J Pediatr. 2013;172:1363-9.
 • Đevenica D, Čikeš Čulić V, Vuica A, Markotić A. Med Oncol 2011;28:S675-84.    


Doktorski radovi

Doctoral theses

 • Sandra Marijan. Izražaj glikosfingolipida na matičnim stanicama trostruko negativnog raka dojke nakon tretmana novosintetiziranim spojem 1,3-amino-N-(3-kloro-2-methilfenil)-5-okso-5,6,7,8-tetrahidrotieno[2,3-b]kinolin-2-karboksamidom. Split: Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet, 2022. Mentor: Vedrana Čikeš Čulić
 • Angela Mastelić. Izražaj adhezijskih molekula na granulocitima i monocitima nakon infarkta miokarda kod štakora koji su konzumirali bijelo vino te na tumorskim staničnim linijama nakon tretmana inhibitorom fosfolipaze C. Medicinski fakultet, Sveučilište u Splitu, 2020. 
 • Danka Đevenica. Analiza leukocitnih biljega CD15s i CD11b u krvi štakora, te glikosfingolipida CD77 i glikofosfoproteina CD34 u  bubrezima, srcu i plućima štakora  u hiperbaričnim uvjetima. Split: Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet, 2017. Mentor: Vedrana Čikeš Čulić  
 • Nikolina Režić Mužinić. Hiperkalcijemija uzrokuje proupalni fenotip leukocita i endotelnih stanica štakora. Split: Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet, 2015. Mentor: Vedrana Čikeš Čulić
 • Anela Novak. Izražaj gangliozida GM3 i njegovih sfingolipidnih preteča u mišiću i bubregu na štakorskim modelima šećerne bolesti tip 1 i 2. Split: Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet, 2013. Mentor: Tina Tičinović Kurir
 • Joško Markić. Učinkovitost određivanja leukocitnih biljega CD15s, CD11b i CD64 u dijagnostici ozbiljne bakterijske infekcije dojenčadi s vrućicom. Split: Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet, 2013. Mentor: Vedrana Čikeš Čulić
 • Vedrana Čikeš Čulić. Imunokemijska analiza gangliozida u jetri djelomično hepatektomiranih štakora tretiranih hiperbaričnim kisikom. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 2009. Mentor: Anita Markotić
 • Tina Tičinović Kurir. Utjecaj hiperbarične oksigenacije na regeneraciju jetre štakora: biokemijska i imunohistokemijska analiza. Split: Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet, 2007. Mentor: Anita Markotić         


povratak na Laboratorij za biokemiju
back to Laboratory for biochemistry Ispiši stranicu