Mateo Glumac

Mateo Glumac, mag. chem., doktorandMateo Glumac, magistar kemije, od rujna 2019. godine radi kao asistent/doktorand na HRZZ projektu: Uloga proteina Spartan u DNA replikaciji voditeljice prof. dr sc. Ivane Marinović-Terzić na Katedri za imunologiju i medicinsku genetiku. Preddiplomski studij kemije i Diplomski studij organske kemije i biokemije završio je na Kemijsko-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Trenutno je student poslijediplomskog studija Biologija novotvorina na Medicinskom fakultetu u Splitu.
 
Mateo se bavi proučavanjem funkcije proteina Spartan u uklanjanju kovalentno vezanih proteina na DNA omogućujući normalan napredak DNA replikacije i progresije stanica kroz stanični ciklus. Ispiši stranicu