HRZZ_SprtnRep

 

Uloga proteina Spartan u DNA replikaciji - SprtnRep

(Istraživački projekt - IP-06-2016)

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ivana Marinović Terzić

Trajanje projekta: 01.09.2017.- 28.02.2022.

Suradnici na projektu:

Anja Batel, Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet

Mateo Glumac, Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet

Mirjana PolovićSveučilište u Splitu Medicinski fakultet

Kristijan Ramadan, Oxford University, Institute of oncology, Oxford, UK

Janoš Terzić, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split, Hrvatska

Jasminka Omerović,  Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split, Hrvatska

Matilda Šprung,  Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split, Hrvatska

Sažetak:
Održavanje stabilnosti kromosoma tijekom replikacije i popravka DNA je presudno za sprečavanje transformacije stanice iz normalne u patološku; nedostaci u mehanizmima DNA popravka uzrokuju razvojne anomalije, preuranjeno starenje (progeriju) i rak. Većina vrsta oštećenja DNA blokira napredovanje replikacijske viljuške, jer DNA polimeraza ne može prepoznati oštećene nukleotide. Na mjestima zaustavljene replikacijske viljuške, replikacijski protein PCNA, koji služi kao stezaljka koja kliže po DNA molekuli, postaje ubikvitiniran i služi kao molekularni marker za pokretanje translezijske DNA sinteze (TLS). Nedavno smo moji kolege i ja identificirali nasljednu mutaciju gena SPRTN (Spartan) u tri bolesnika, koji su razvili progeroidni sindrom karakteriziran genomskom nestabilnosti i razvojem hepatocelularnog karcinoma (HCC) u mladosti. Druge grupe supokazale da ja Spartan važan za aktivaciju TLS (Ghosal et al, 2012; Kim i sur, 2013). Naši rezultati, međutim, pokazuju da Spartan igra važnu ulogu u normalnoj replikaciji DNA sprečavajući DNA replikacijski stres i održavajući stabilnosti genoma (Marinović-Terzić et al, 2014). U ovom projektu predlažemo da je Spartan metaloproteaza važna za uklanjanjekovalentno povezanih proteina i DNA, čime se omogućuje napredovanje replikacijske viljuške.
                
Naš cilj u ovom projektu je:
1. Definirati funkcije Spartan domena,
2. Odredite interakcijska svojstva / partnere proteina Spartan
3. Opisati dinamiku procesa popravka DNA oštećenja u stanicama bez proteina Spartan
 
Većina tehnika koje ćemo koristiti u ovom radu su uvriježene u našim laboratorijima: Western blot, IP, GST-pulldown, Imunofluorescentna mikroskopija, RNAi, SILAC bazirana masena spektrometrije i protočna citometrija. Koristit ćemo i jednu novu tehniku - CRISPR / Cas9 ciljano preuređivanje gena. Svi pokusi će se raditi na kulturama stanica. Ovaj prijedlog projekta ima potencijal za generiranje vrlo zanimljivih rezultata i visoku vjerojatnost publikacija u vrhunskim znanstvenim časopisima. Rezultati ovog projekta ćenam pomoći da bolje razumijemo specifičnu ulogu proteina Spartan u DNA replikaciju i održavanju genomske stabilnosti.
  Ispiši stranicu