Dora Knezović

dr. med. 
Dora Knezović je od listopada 2021. godine zaposlena kao doktorandica na Katedri za imunologiju i medicinsku genetikuna HRZZ projektu “Uloga mikrobiote u razvoju raka mokraćnog mjehura” voditelja prof. dr. sc. Janoša Terzića. Dora je završila integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
Tijekom svog doktorskog istraživanja proučavat će ulogu TLR4 u inicijaciji tumora mokraćnog mjehura induciranog BBN-om u KO miševima.  
  Ispiši stranicu