DARPin for SPRTN

Proizvodnja Dizajniranih Ankyrin-Repeat Proteina (DARPin) specifičnih za SPRTN - (DARPin for SPRTN)


 

(Grad Split - DominiST)

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Ivana Marinović Terzić

Trajanje projekta: 01.06.2017.- 30.05.2020.

Suradnici na projektu:
Kristijan Ramadan, Oxford University, Institute of oncology, Oxford, UK
Janoš 
Terzić, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split, Hrvatska
Jasminka Omerović Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split, Hrvatska
Matilda Šprung,  Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split, Hrvatska


Sažetak:
Nasljedne mutacije u genima koji kodiraju proteine važne za DNA replikaciju mogu izazvati prerano starenje (progeroidni sindrom), uz sklonosti razvoju raka. Nedavno smo moji kolege i ja identificirali nasljednu mutaciju gena SPRTN u bolesnika sa segmentalnim progeroidnim sindromom Ruijs-Aalfs, genomskom nestabilnošću i hepatocelularnim karcinom.
            U našoj najnovijoj studiji, opisali smo molekularne mehanizme kojim SPRTN doprinosi genomskoj stabilnosti i staničnoj homeostazi. SPRTN je proteaza sisavaca ovisna o DNA i ubikvitinu, neophodna za uklanjanja citotoksičnih, kovalentno povezanih aglomerata proteina i DNA. Ova funkcija je oštećena kod pacijenata s Ruijs-Aalfsovim sindromom.
            Proučavanje funkcije proteina SPRTN okosnica je našeg istraživačkog rada. Tehnike analize poteina uglavnom se temelje na detekciji specifičnim protutijelima. Nepostojanje kvalitetnog protutijela za detekciju endogenog SPRTN osnovna je tehnološka poteškoća u našem radu. Proteini DARPin prepoznaju antigene specifičnošću i afinitetom koji je jednak ili veći nego za protutijela, a uz to su vrlo stabilni, solubilni i nisu skloni agregiranju, i mogu se koristiti za niz različitih aplikacija.
Naši ciljevi u ovom projektu su:
  1. Proizvodnja i testiranje DARPin molekula specifičnih za protein SPRTN
  2. Nabavka autoklava volumena od 30 do 50 litara
  3. Osiguravanje financijskih sredstava za stipendiranje studenata
 
                    Nabavka novog autoklava važna je za neometan rad nekoliko istraživačkih grupa na Medicinskom fakultetu. Financijska sredstava koja potražujemo koristiti ćemo za stipendiranje studenata koji će odraditi najveći dio eksperimentalnog dijela evaluacije DARPin molekula.
            Smatramo da će nam proizvodnja DARPin molekula omogućiti kvalitetniju analizu i detekciju SPRTN proteina, i otvoriti nove eksperimentalne pristupe u detekciji endogenog SPRTN proteina u živim stanicama. Nadamo se da će nam korištenje DARPina osigurati tehnološku prednost u istraživanju u vrlo konkurentnom polju rada s proteinom SPRTN.

  Ispiši stranicu