Laboratorij za medicinsku kemiju i biokemiju

Laboratorij za medicinsku kemiju i biokemiju

Istražujemo promjene glikofenotipova kao odrednice ili pokazatelje pojedinih fizioloških i patofizioloških stanja.

Laboratorij za medicinsku kemiju i biokemiju

 Laboratory for medical chemistry
and biochemistry
Voditeljica laboratorija: 
  
 prof.  dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić
 
Opis istraživanja
Glikoantigeni su sekundarni produkti gena, tj. njihov izražaj ovisi o primarnom izražaju specifičnih glikoziltransferaza i glikozidaza koje kataliziraju njihovu sintezu i razgradnju. Istražujemo promjene glikofenotipova kao odrednice ili pokazatelje pojedinih fizioloških i patofizioloških stanja, te kao odgovore na terapiju lijekovima.

Projekti
RNazaH2A kao nova meta u dijagnostici i liječenju tumora mokraćnog mjehura
Voditelj projekta: Prof Vedrana Čikeš Čulić
Izvor financiranja: Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments (HAMAG-BICRO)
Trajanje: lipanj 2016. - lipanj 2017.
 
Prof. dr. A. Markotić - Optimiranje čimbenika koji utječu na regeneraciju jetre 
 
Članovi:
Prof. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić, Dipl.ing.med.biokem., glavni istraživač [CV]
Prof. dr. sc. Anita Markotić, Dipl.ing.kem., suradnik [CV]
Izv. prof. dr. Nikolina Režić Mužinić, Prof.biol.kem., suradnik  [CV
dr. sc. Angela Mastelić, Mag.ing.mol.bioteh., suradnik  [CV]
dr. sc. Sandra Marijan, Mag.for.kem.mol.biol., suradnik   [CV]
Planovi budućih istraživanja
Nastavak suradnje u okviru projekta "Biološki učinci vina: utjecaj vinifikacijske tehnologije, dealkoholizacije i starenja vina (br. 8652 HRZZ, voditelj Mladen Boban). Naši trenutni rezultati podupiru ključnu ulogu monocitnih subpopulacija u modulaciji upalnog mikrookoliša koji pogoduje obnovi kardiomiocita nakon srčanog infarkta.
Prijavljen projekt Provjere inovativnog koncepta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) „Novosintetizirani tienopiridinski spojevi - potencijalni lijekovi u terapiji karcinoma“ voditeljice Vedrane Čikeš Čulić.
Tri članice tima (Markotić, Mastelić i Režić Mužinić) suradnice su dvaju HRZZ projekata ugovorenih u prosincu 2023. godine: (1) Međustanična komunikacija u dijabetičkoj bolesti bubrega, voditeljice Natalije Filipović, karakteriziranje izražaja različitih proteina u pojedinim populacijama stanica bubrega miševa u kojih je pokusno izazvana šećerna bolest tipa 2; (2) Istraživanje subkliničkih markera multiple skleroze, voditeljice Maje Rogić Vidaković, analiza subpopulacija monocita, limfocita i specifičnih proteina tijekom progresije i liječenja multiple skleroze.
 
  

Interests and topics: glycoantigens; glycosphingolipids; gangliosides; high performance thin layer chromatography, HPTLC; HPTLC binding assay using choleragenoid; flow cytometry; cancer stem cells; myocardial infarction.  

Ispiši stranicu