Laboratorij za biokemiju

Laboratorij za biokemiju

Istražujemo promjene glikofenotipova kao odrednice ili pokazatelje pojedinih fizioloških i patofizioloških stanja.

Laboratorij za biokemiju

 Laboratory for biochemistry
Voditeljica 
  
 doc. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić 
 
Opis istraživanja
Glikoantigeni su sekundarni produkti gena, tj. njihov izražaj ovisi o primarnom izražaju specifičnih glikoziltransferaza i glikozidaza koje kataliziraju njihovu sintezu i razgradnju. Istražujemo promjene glikofenotipova kao odrednice ili pokazatelje pojedinih fizioloških i patofizioloških stanja, te kao odgovore na terapiju lijekovima.

Projekti
RNazaH2A kao nova meta u dijagnostici i liječenju tumora mokraćnog mjehura
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić
Izvor financiranja: Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG-BICRO
Trajanje projekta: lipanj 2016. - lipanj 2017.
 
A. Markotić - Patobiokemija glikosfingolipidnih antigena (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - MZOŠ)
A. Markoić - Izražaj glikosfingolipida u regeneriranoj štakorskoj jetri (Ministarstvo znanosti i tehnologije - MZO)
A. Markotić - Optimiranje čimbenika koji utječu na regeneraciju jetre (MZO)
 
Članovi tima/ suradnici
doc. dr. sc. Vedrana Čikeš Čulić, glavni istraživač  [HREN]
prof. dr. sc. Anita Markotić, suradnik  [HREN]
dr. sc. Nikolina Režić Mužinić, suradnik  [HREN
prof. dr. sc. Angela Mastelić,  suradnik  [HREN]
prof. dr. sc. Sandra Marijan, suradnik  [HREN]
 
Planovi budućih istraživanja 
Nastavak suradnje u okviru projekta "Biološki učinci vina: utjecaj vinifikacijske tehnologije, dealkoholizacije i starenja vina (br. 8652 HRZZ, voditelj Mladen Boban).
Naši trenutni rezultati podupiru ključnu ulogu monocitnih subpopulacija u modulaciji upalnog mikrookoliša koji pogoduje obnovi kardiomiocita nakon srčanog infarkta.
 

Izabrane publikacije i doktorski radovi 

 

Područja istraživanja: glycoantigens; glycosphingolipids; gangliosides; high performance thin layer chromatography, HPTLC; HPTLC binding assay using choleragenoid; flow cytometry; cancer stem cells; myocardial infarction

 
Ispiši stranicu