Istraživačka skupina Neuroznanost i medicina spavanja

Istraživačka skupina Neuroznanost i medicina spavanja

Neuroznanost i medicina spavanja

 Neuroscience and sleep
Voditelj istraživačke skupine
 
prof. dr. sc. Zoran Đogaš 
 
Opis istraživanja
Istraživanja se provode u području temeljne i kliničke neuroznanosti te humane i eksperimentalne neurofiziologije. Temeljna istraživanja provode se u Laboratoriju za temeljnu neuroznanost i usmjerena su na proučavanje središnje regulacije respiracijskog i kardiovaskularnog sustava s naglaskom na mehanizmima u podlozi respiracijske neuroplastičnosti izazvane ponavljanim hipoksijama ili hiperkapnijama koje se javljaju u oboljelih od opstrukcijske apneje tijekom spavanja (OSAS). Istraživanja se provode na animalnom modelu (in vivo) te uključuju snimanja aktivnosti freničkoga i renalnog živca u anesteziranih Sprague Dawley štakora.
Laboratorij za humanu i eksperimentalnu neurofiziologiju (LAHEN) opremljen je transkranijskim magnetnim stimulatorom (TMS) koji se koristi u istraživanjima neurofizioloških mehanizama elokventnih regija kore mozga te u drugim aplikacijama u kojima se vrši precizno mapiranje motoričkih regija u mozgu. TMS u spoju s 3D navigacijskim sustavom daje točnu i detaljnu mapu elokventnih funkcija kore mozga označavajući je na standardnom prikazu magnetne rezonancije (MRI). Uporaba navigacijskog sustava i stereotaksijskog MRI prikaza mozga kombinirana s TMS-om omogućuje precizno neinvazivno pobuđivanje kore mozga. Sofisticirana obrada podataka u realnom vremenu osigurava točnost prikaza induciranog električnog polja unutar moždanog tkiva.
Laboratorij za kliničku neuroznanost - Centar za medicinu spavanja u istraživačkom dijelu temeljem cjelonoćnih polisomnografskih i poligrafskih zapisa, u pacijenata s poremećajima disanja tijekom spavanja, bavi se istraživanjem složene patofiziološke interakcije u pozadini poremećaja disanja tijekom spavanja kroz translacijski i multidisciplinarni pristup. Naš fokus u studijama na ljudima je istraživanje neurofizioloških značajki OSAS (neuralna kontrola disanja, snimanje perifernih živaca, te simpatičke neuralne aktivnosti) i poveznica spram kardiovaskularnih, metaboličkih i kognitivnih promjena u OSAS pacijenata prije i nakon liječenja cjelonoćnom primjenom pozitivnog tlaka (engl. Continuous Positive Airway Pressure, CPAP) ili intraoralnom udlagom.

Projekti
Voditelj projekta: Zoran Đogaš
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost - HrZZ
Trajanje projekta: 2014. - 2018. 
 

Investigation of neurophysiological mechanisms of stuttering: study with transcranial magnetic stimulation
Voditelj projekta: Maja Rogić Vidaković 
Izvor financiranja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti  - HAZU
Trajanje projekta: 2014. - 2015.
Voditelj projekta: Maja Valić 
Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost - HrZZ
Trajanje projekta: 2012. - 2015.

International Stuttering Awareness Day (ISAD) 2013
Voditelj projekta: Maja Rogić Vidaković 
Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa - MZOŠ
Trajanje projekta: 2013. - 2014.

*cjelovitu listu projekata možete vidjeti preko poveznice

 
Članovi tima/ suradnici
prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med., glavni istraživač i voditelj istraživačke skupine
prof. dr. sc. Maja Valić, dr. med., voditelj laboratorija CV[HR/EN]
izv. prof. dr. sc. Renata Pecotić, dr. med., suradnik CV[HR/EN
dr. sc. Ivana Pavlinac Dodig, dr. med., postdoktorand CV[HR/EN]
dr. sc. Maja Rogić Vidaković, mag. logoped., postdoktorand CV[HR/EN
Linda Lušić Kalcina, mag. psih., doktorand CV[HR/EN]
Katarina Madirazza, mag. biol., doktorand CV[HR/EN]
izv. prof. dr. sc. Nenad Karanović, dr. med., suradnik CV[HR/EN
doc. dr. sc. Mladen Carev, dr. med., suradnik CV[HR/EN
doc. dr. sc. Joško Božić, dr. med., suradnik CV[HR/EN]
doc. dr. sc. Tea Galić, dr. dent. med., suradnik CV[HR/EN]
dr. sc. Mario Mihalj, dr. med., suradnik CV[HR/EN]
Natalija Ivković, mag. med. techn., suradnik CV[HR/EN]
Dijana Radanović, bacc. med. techn., suradnik CV[HR/EN]
Jelena Baričević, kem. tehničar CV[HR/EN]
 
Planovi budućih istraživanja 
Obzirom na mogućnost provođenja translacijskih istraživanja kroz multidiciplinarni pristup cilj naše istraživačke skupine je unaprijediti metodološke postupke u provođenju temeljnih istraživanja (kultura stanica, kronični eksperimenti u komorama) te humanim istraživanjima. Cilj nam je istraživanje patofizioloških mehanizama i posljedica poremećaja disanja tijekom spavanja povezivanjem različitih istraživačkih tehnika, primjerice transkranijske magnetske stimulacije, snimanja mišićne simpatičke aktivnosti, na metaboličke i kognitivne promjene u pacijenata s poremećajima disanja tijekom spavanja. U suradnji s drugim istraživačkim skupinama splitskog sveučilišta (FESB) cilj nam je razviti matematičke modele i algoritme kojima će se istražiti elektrofiziološke promjene u središnjem i perifernom živčanom sustavu u pacijenata s poremećajima disanja tijekom spavanja.
 

Izabrane publikacije i doktorski radovi 

 

Područja istraživanja: neuroscience, neurophysiology, control of breathing, obstructive sleep apnea, respiratory plasticity, intermittent hypoxia, intermittent hypercapnia, long-term facilitation, long-term depression, transcranial magnetic stimulation, language mapping, motor cortex, motor evoked potentials

Ispiši stranicu