Istraživačke skupine i laboratoriji

Istraživačke skupine i laboratoriji

Medicina dojenja
Medicina dojenja

Bavimo se istraživanjem fenomena dojenja - znanjem - stavovima - praksom zdravstvenih djelatnika, studenata i roditelja prema dojenju.

Temeljna i primijenjena istraživanja iz područja farmacije
Temeljna i primijenjena istraživanja iz područja farmacije
Istraživanja iz područja kliničke farmacije, dermatokozmetologije, analitike te biokemije lijekova.
Starenje krvožilja i prevencija kardiovaskularnih bolesti
Starenje krvožilja i prevencija kardiovaskularnih bolesti
Razvoj metoda za rano prepoznavanje ljudi pod kardiovaskularnim rizikom.
Laboratorij za eksperimentalnu farmakologiju
Laboratorij za eksperimentalnu farmakologiju
Dosadašnja istraživanja bila su fokusirana na učinke lijekova i biološke učinke hrane, naročito vina i njegovih sastojaka.
Psihološka medicina
Psihološka medicina

Istraživanja u području ratnih trauma, traumatskih memorija i procesa žalovanja. 
Dental Biomaterials and Oral Care Products
Dental Biomaterials and Oral Care Products

Fokus grupe je na mogućim biološkim nuspojavama različitih biomaterijala i preparata za oralnu higijenu. 
 
Ispiši stranicu