ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU

ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA PERSONALIZIRANU BRIGU O ZDRAVLJU

Istraživanje u glikoznanosti


Znanstveni centar izvrsnosti (ZCI) za personaliziranu brigu o zdravlju
je interdisciplinarni centar izvrsnosti iz područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti - ​KK.01.1.1.01.0010
Zamišljen je kao efikasni način prijenosa znanja i kompetencija stečenih u biotehničkim znanostima na temeljna i primijenjena biomedicinska istraživanja u kojem su istraživačke grupe komplementarne. 

Jedan od primjera sinergističke aktivnosti između znanstvenih jedinica ovog ZCI je mogućnost analize glikanskih biomarkera u evaluaciji učinaka primjene funkcionalne hrane kod zdravih ispitanika i bolesnika. Kako je riječ o inovativnom i originalnom pristupu hrani, radom ovog centra povećat će se međunarodna znanstvena te gospodarska konkurentnost naše regije, a time i cijele Hrvatske.

Centar čine dvije znanstvene jedinice:
  • ZNANSTVENA JEDINICA ZA ISTRAŽIVANJE U GLIKOZNANOSTI (Voditelj: prof. dr. sc. Gordan Lauc s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
  • ZNANSTVENA JEDINICA ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU I MEDICINSKO ISPITIVANJE FUNKCIONALNE HRANE (Voditelj: prof. dr. sc. Ines Drenjančević s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku)


ZNANSTVENA JEDINICA ZA ISTRAŽIVANJE U GLIKOZNANOSTI
voditelj: prof. dr. sc. Gordan Lauc, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Znanstvena jedinica za istraživanje glikoznanosti okuplja istraživače s Farmaceutsko-biokemijskog i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Dječje bolnice Srebrnjak, Specijalne bolnice Sveta Katarina i tvrtke Genos.

Istraživanja u sklopu ove znanstvene jedinice usmjerena su razumijevanju značaja individualnih razlika u glikozilaciji proteina za razvoj upalnih i autoimunih bolesti, dijabetesa i neuroloških bolesti, te glikana kao biomarkera u personaliziranoj medicini.

Ciljevi istraživanja ove znanstvene jedinice su:

  1. Razvoj analitičke tehnologije u glikoproteomici
  2. Razvoj statističkih i bioinformatičkih metoda za analizu podataka
  3. Istraživanje genetike i epigenetike glikozilacije u imunologiji
  4. Istraživanje genetike i epigenetike u glikozilaciji proteina plazme
  5. Istraživanje glikozilacije u bolestima
  6. Istraživanje farmakoglikomike

Istraživači iz ove znanstvene jedinice imaju široku međunarodnu suradnju, te su uključeni u 10 velikih Europskih projekata koji su do sada u Hrvatsku donijeli preko devet milijuna Eura iz Okvirnog programa za istraživanje i razvoj EC. To su prof. dr. sc. Gordan Lauc, prof. dr. sc. Fran Borovečki, prof. dr. sc. Dragan Primorac, prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, prof. dr. sc. Ozren Polašek, dr. Maja Pučić Baković, izv. prof. dr. sc. Vlatka Zoldoš i prof. dr. sc Kristijan Vlahoviček su voditelji istraživačkih timova.

Prof. dr. sc. Gordan Lauc, voditelj centra izvrsnosti i ove znanstvene jedinice, trenutno je i predsjednik svjetske organizacije za glikokonjugate.

Radni zadaci provodit će se u istraživačkoj jedinici za glikoznanost.

Medicinski fakultet u Splitu je partner na projektu u istraživačkoj jedinici Istraživanja u glikoznanosti.
Voditelj je prof. dr. sc. Ozren Polašek

U sklopu ZCI projekta MEFST je odgovoran za provedbu aktivnosti "Prediktivna vrijednost glikana za pojavu kroničnih bolesti" koja je povezana s biobazom 10,001 Dalmatinac čiji je autor prof. Polašek, a koja služi kao pomoćni resurs za stvaranje baze kojom bi se omogućilo praćenje zdravstvenog stanja i smrtnosti pojedinaca uključenih u populacijske studije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 

Ispiši stranicu