Patologija i citologija

Elaborat o studijskom programu (pdf)

Natječaj za upis na Specijalistički studij Patologija i citologija (.pdf)
Obrazac za prijavu (.doc)

Raspored održavanja nastave 2023-2024 (pdf) Ispiši stranicu