Upisi u 1. godinu 2023./2024.


Zašto studirati na Medicinskom fakultetu u Splitu (Youtube link)

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Gubitak prava studiranja i zabrana ponovnog upisa na isti studij (pdf)

- Izjava* (doc)
*Napomena: Izjava i Potvrda školske medicine predaju se tek prilikom upisa na željeni studij!

Medicinski fakultet nema poseban obrazac za potvrdu koju izdaje služba školske medicine. Stoga ista se izdaje na način i u formi koja je uobičajena za navedenu službu za školsku medicinu.


Zahtjev za priznavanje položenog ispita na drugom visokom učilištu (pdf)

- Mreža školskih liječnika u Republici Hrvatskoj (xlsx)

Pristupnik ne može biti istovremeno upisan na dva redovna studija (pdf)

- Participacija školarine po ECTS bodu (pdf)

Sve informacije o upisima u ak. god. 2023./2024. bit će pravovremeno objavljene na ovoj stranici.

NOVO 20.07.2023.

Računi za administrativne troškove upisa i školarinu, biti će pristupnicima poslani najranije 24. 7.2023.
Upis na odabrani studij Medicina, Dentalna medicina ili Farmacija će se obaviti i bez potvrde o uplati troškova.
Bez dobivenog računa ne uplaćivati ništa.


Natječaj Sveučilišta u Splitu za upis studenata u 1. godinu integriranih studija ak. god. 2023./2024. (pdf)

-------------------------------------------------------

Postupak i rokovi upisa - MEDICINA (pdf)

Raspored upisa:
 
Datum Studij Prostorija Sat  
Upis pristupnika koji su
na rang-listi
Petak
21. 7. 2023.
Medicina B101
Zgrada B
09:00h 1-23
12:00h 24-45
Ponedjeljak
24. 7. 2023.
Medicina A 101
Zgrada A
09:00h 46-68
12:00h 69-90
 
Studenti se trebaju okupiti ispred glavnog ulaza sa zapadne strane zgrade A Medicinskog fakulteta Split – Šoltanska 2

Važno: Anketa za odabir izbornih predmeta za studij Medicina *
Opis izbornih predmeta (zip)

* Molimo popunite ankete za odabir izbornih predmeta do 20. srpnja 2023. godine u 12:00h jer će se tada ankete zaključati.

---------------------------------------------------------

Postupak i rokovi upisa - FARMACIJA (pdf)

Raspored upisa:
 
Datum Studij Prostorija Sat
Petak
21. 7. 2023.
Farmacija
B104
Zgrada B
 
13:00h
 
Studenti se očekuju u naznačenoj prostoriji u zakazanom terminu, prizemlje zgrade B Medicinskog fakulteta Split – Šoltanska 2.

-----------------------------------------------------------------------

Postupak i rokovi upisa - DENTALNA MEDICINA (pdf)

Raspored upisa:
 
Datum Studij Prostorija Sat
Petak
21. 7. 2023.
Dentalna medicina
B104
Zgrada B
 
11:30h
 
Studenti se očekuju u naznačenoj prostoriji u zakazanom terminu, prizemlje zgrade B Medicinskog fakulteta Split – Šoltanska 2.

Važno: Anketa za odabir izbornih predmeta za studij Dentalna medicina *
Opis izbornih predmeta (zip)

Molimo popunite ankete za odabir izbornih predmeta do 20. srpnja 2023. godine u 12:00h jer će se tada ankete zaključati.

Molimo sve pristupnike da provjere u sustavu „Postani student“ osobne podatke koje su ostavili: mail adresu, kontakt broj mob. telefona i kućnu adresu. Na ostavljenu mail adresu bit će upućena personalizirana obavijest o troškovima upisa i slično.

MEDICINA

Dodatne informacije:

Studentska referada
Voditelj referade:
Josip Barić, dipl.iur.
021 557 918
josip.baric@mefst.hr

FARMACIJA

Dodatne informacije:

Voditeljica studentske referade za studij Farmacija

Jelena Ujević
021 557 831
jelena.ujevic@mefst.hr

DENTALNA MEDICINA

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu za upis u ak. god. 2023./2024., neće provoditi provjeru psihomotoričkih vještina – manualne spretnosti za studij Dentalna medicina.
 
Zadnji dan za prijavu studijskog programa Dentalna medicina je 1. srpnja 2023.

Nakon tog datuma (od 2. srpnja 2023.) bit će blokirano prijavljivanje istoga u sustavu Postani student, a svim prijavljenim kandidatima za studij Dentalna medicina bit će dodijeljeno 100 bodova.

Dodatne informacije:

Voditeljica studentske referade za studij Dentalne medicine

Ana Arapović
tel: 021 557 931
e-mail: ana.arapovic@mefst.hr Ispiši stranicu