Pravilnici i dokumenti


Pravilnici, odluke, ugovori

- Pravilnik o sveučilišnim poslijediplomskim studijima i postupku stjecanja doktorata znanosti - (listopad 2020.) [pdf]
- Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o sveučilišnim poslijediplomskim studijima i postupku stjecanja doktorata znanosti - (veljača 2022.) [pdf]
- Regulations on University postgraduate studies and process  of earning a doctor of science degree - consolidated text [pdf].
DECISION ON AMENDMENTS to the Regulations on university postgraduate studies and doctoral graduation process (February 2022) [pdf]

- Hodogram postupka stjecanja doktorata znanosti (pdf)

Naputci za pisanje prijave teme i izjave o koautorstvu:

- Naputak za prijavu teme doktorske disertacije temeljenu na primarnom istraživanju (doc)
Naputak za prijavu teme doktorske disertacije temeljenu na objedinjenim radovima (doc)
- Izjava o koautorstvu (doc)
Authors' Statement (doc)

- Naputak za izradu doktorskog rada (pdf)

Obrasce koje je potrebno popuniti i poslati u Knjižnicu pronađite na stranici Knjižnice

- Pravilnik o studiju i sustavu studiranja (pdf)
- Politika i pravilnik o sustavu za unaprjeđenje kvalitete medicinskog fakulteta (pdf) Ispiši stranicu