Pretražite novosti:

Odluka o osnivanju povjerenstva za praćenje koronavirusa COVID-19

Odluka o osnivanju povjerenstva za praćenje koronavirusa COVID-19
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
Klasa: 003-05/20-03/0001
Ur. broj: 2181-198-01-08-20-0034
Split, 10. ožujka 2020.

U skladu s člankom 43. Statuta Medicinskog fakulteta u Splitu, nakon savjetovanja na Dekanskom kolegiju održanom 10. ožujka 2020. godine, dekan donosi

ODLUKU

1. Imenuje se Povjerenstvo Medicinskog fakulteta u Splitu za praćenje koronavirusa (COVID — 19) u sljedećem sastavu:
  • izv. prof. dr. sc. Boris Lukšić, KBC Split i Medicinski fakultet u Splitu, predsjednik
  • izv. prof. dr. sc. Anamarija Jurčev Savičević, Nastavni zavod zajavno zdravstvo SDŽ, članica
  • doc. dr. sc. Joško Božić, Medicinski fakultet u Splitu, član
  • prof. dr. sc. Ante Tonkić, KBC Split i Medicinski fakultet u Splitu, član
  • izv. prof. dr. sc. Ante Punda, KBC Split i Medicinski fakultet u Splitu, član
  • izv. prof. dr. sc. Nataša Boban, KBC Split i Medicinski fakultet u Splitu, članica
  • Jelena Šuto, studentica 6. godine Medicine, članica.
2. Odluka Stupa na snagu danom donošenja.

Odluka (pdf) Ispiši stranicu